< Terug

Een heilig boek

Als de Bijbel een heilig boek voor je is, hoe lees je dat boek dan? Als een boek met regels en voorbeelden die je moet opvolgen? Of als boek met verhalen die je aan het denken zetten? En wat als de Bijbel géén heilig boek voor je is?

‘Gezag’ is zo’n woord waar veel mensen de kriebels van krijgen. Gezag, dat is iets voor een officier in het leger. Als hij of zij een commando brult, luisteren de soldaten. Zulk gezag is iets van vroeger. Tegenwoordig vinden we het belangrijk dat iedereen gelijk is. We zijn geen soldaten die naar anderen moeten luisteren, we zijn vrije mensen! Maar hoe kun je dan zeggen dat de Bijbel gezag heeft?

Voor de kerk heeft de Bijbel gezag. De Bijbel is méér dan een boek dat je op vakantie leest en daarna weer weglegt. De Bijbel is toetssteen voor het leven van christenen.

Er zijn christenen die dat gezag van de Bijbel zien als gezag dat van boven wordt opgelegd, net als bij die legerofficier. Dan is God de officier die commando’s geeft waar je naar móét luisteren. Omdat de Bijbel het Woord van God is, moet je doen wat erin staat. Je moet je bijvoorbeeld houden aan de Tien Geboden, aan wat Jezus in de Bergrede zegt en aan wat Paulus in zijn brieven schrijft. Daarom is het een heilig boek. Je cijfert jezelf weg door voor anderen te zorgen, omdat de Bijbel vol staat met teksten over anderen liefhebben en dienen. Bij deze manier van spreken over gezag maakt het uit of je in God gelooft of niet. De Bijbel heeft dan namelijk vooral gezag omdat God er de grote Inspirator van is.

GEZAG GEVEN

Maar je kunt ook op een andere manier naar gezag en de Bijbel kijken. Want gezag is niet alleen iets wat iemand heeft door zijn of haar positie. Je kunt iets of iemand ook gezag geven. Een artikel uit de Margriet heeft gezag als je daardoor bijvoorbeeld andere keuzes gaat maken in je relatie. Als je je laat beïnvloeden door iemand (of door een tv-programma, een krantenartikel), geef je die gezag.

De Bijbel is geen boek vol regels en dogma’s maar vooral een boek vol verhalen. In bijbelverhalen gaat het over levensvragen en over allerlei dingen die ook in onze wereld spelen. Het gaat over recht en onrecht, liefde en onverschilligheid, over veiligheid, verlangen en hoop. Situaties zijn vaak heel herkenbaar. Als je een beetje doordenkt, kun je je vaak inleven in de mensen, in hun emoties en ervaringen.

ZOU IK HETZELFDE DOEN?

Tegelijk kan het voelen alsof je een andere wereld binnenstapt als je bijbelverhalen leest: een wereld waarin God vanzelfsprekend is en de hoofdrol speelt. Door God en hun geloof in God, maken mensen in de verhalen vaak andere keuzes dan wij gevoelsmatig zouden doen. Zoals Ruth, die voor haar schoonmoeder Naomi gaat zorgen in een vreemd land, terwijl ze prima zonder haar een nieuw leven in haar eigen land kon opbouwen.

Als je zo’n verhaal leest, word je aan het denken gezet. Zou ik hetzelfde doen als Ruth? Als je je zo met de Bijbel bezig bent, dan kan de Bijbel gezag krijgen. Je hoeft er niet uit te zijn of je in de God van de Bijbel gelooft, of niet. De Bijbel doet dan wat in je leven. Al zou het me niet verbazen dat je je langzamerhand steeds meer voor kunt stellen bij de God die de hoofdrol erin speelt. Dat je merkt hoe de Bijbel je gedachten over het leven, je roeping en over God vormt.

Jan Hendrik van Wijk is predikant van de Hervormde gemeente in Windesheim (horend bij de Protestantse Kerk).

< Terug