< Terug

Een lutherse bijdrage aan de beleving van het avondmaal?

Een internationaal-oecumenische insteek

Enkele jaren geleden koos de Raad van Kerken in Nederland voor een nieuwe insteek in het oecumenisch gesprek over de maaltijd des Heren. In de eerste decennia van de moderne oecumenische beweging had de theologische dialoog over de oude leergeschillen centraal gestaan, later werd voor een invalshoek vanuit de liturgie gekozen, en nu werd ingestoken bij de beleving van de maaltijd des Heren.

Lees verder

< Terug