< Terug

Een moeilijke les

Bij Lucas 6,27-35

Samen bouwen

Zorg van te voren dat je wat lego verzameld hebt. Je kunt een doosje gebruiken met precies de juiste stenen om een autootje of een bootje te maken, of je neemt gewoon een leuke hoeveelheid losse steentjes mee.

Nodig de kinderen uit om bij je te komen. Fijn dat ze er weer zijn vandaag! Vraag eens of de kinderen elkaar allemaal kennen. Als de kinderen elkaar allemaal kennen, dan maak je twee groepjes kinderen die elkaar zogenaamd niet kennen. Als de kinderen elkaar niet allemaal kennen, dan kun je de kinderen die elkaar wel kennen bij elkaar zetten, zodat er twee of misschien wel meer groepjes ontstaan.

Geef elk kind een steentje en vraag de kinderen wat ze met dat ene steentje kunnen doen. Kunnen ze ermee spelen? Kunnen ze er iets mee bouwen? Met maar één steentje lukt dat niet. Het wordt een stuk leuker wanneer je de steentjes met elkaar deelt en samen iets probeert te bouwen. Met wie deel je het makkelijkst? Met de kinderen die je al kent! Samen kun je dan misschien al een klein bouwwerkje maken.

Maar Jezus vraagt ons om steeds nog een stapje verder te zetten. Deel ook eens de steentjes met de kinderen die je niet kent! Met alle steentjes bij elkaar kun je een huisje maken, een auto of een boot. Als je een eenvoudig bouwwerkje als voorbeeld hebt, en er is in de dienst tijd voor, kun je dat met de kinderen in de kerk maken. Dat geeft een hoop plezier en je boodschap wordt nog tastbaarder voor de kinderen. Als er geen tijd voor is tijdens de dienst, kun je het bouwwerkje laten maken in de kindernevendienst.

Na het bouwen kun je het verband uitleggen met de schriftlezingen van vandaag. Vertel in je eigen woorden het verhaal uit Lucas 6,27-35 na, of laat een van de kinderen het verhaal voorlezen uit bijvoorbeeld de Bijbel in Gewone Taal.

Op deze tweede zondag in de Veertigdagentijd lezen we met elkaar over een les die Jezus aan Zijn leerlingen gaf. Hij draagt hun op steeds net een stapje verder te gaan dan een mens over het algemeen uit zichzelf zou doen. Dus bijvoorbeeld ook: niet alleen samen delen en samen spelen met je vrienden en vriendinnen, maar ook samen spelen en samen delen met kinderen die je niet kent!

Liedsuggestie

Een bijpassend lied is Samen van Elly en Rikkert Zuiderveld, zie Youtube.

< Terug