< Terug

Eenheid in verschil door Michel de Certeau

Michel de Certeau schrijft, in De vreemdeling, over het essentiële van de christelijke ervaring: de ontmoeting met de ander, met alle anderen, elk met zijn verschil ontvangen op de weg van God de geheel Andere. De Schrift, het gebed van de gelovigen, de kracht van de traditie, maar ook de onzekerheden van een maatschappij waarin de gemeenschappelijke taal verbrokkelt, botsende culturen: dit alles komt inspireren, veranderen, in beweging zetten.                                                                                                                       

Michel-de-Certeau

God toont zich een ‘vreemdeling’, een ander die binnendringt en voor reuring zorgt in het sleetse ‘tamme’, waarheen de religieuze canon hem had verbannen. Hij komt los uit het strakke stramien dat de religieuze praktijk van de mensen heeft voortgebracht. Juist in dat proces van verlies en schrik, zo legt Certeau uit, kan de authentieke gebeurtenis plaatsvinden waarbij wij door God verrast worden, door een onverwachtse ontmoeting met zijn aanwezigheid.

De thema’s die de auteur aansnijdt zijn nog altijd actueel zoals de crisis van religieuze zekerheden, de steeds zwakkere band met de kerkelijke instituties en de ontdekking dat ook niet-weten onderdeel uitmaakt van de ervaring van de gelovige.

De Franse jezuïet en mystiekdeskundige Michel de Certeau (1925-1986), lid van de École freudienne de Paris, verraste zijn publiek met zeer oorspronkelijke dwarsverbindingen tussen geschiedenis, religie, psychoanalyse en sociologisch onderzoek. De vreemdelingvertaald door Willy Hemelrijk, vormt een krachtige introductie tot zijn veelzijdig  oeuvre.

Inleidend essay door Inigo Bocken, wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut en tevens werkzaam aan de RU Nijmegen en als hoogleraar filosofie aan de Cusanus Hochschule te Bernkastel-Kues.

Onder redactie van Luce Giard, hoogleraar emeritus wetenschapsgeschiedenis en research fellow van CNRS en EHESS in Parijs. Zij is verantwoordelijk voor de postume editie van de werken van Michel de Certeau, wiens naaste collega zij lange tijd geweest is.

De vreemdeling

Michel de Certeau schrijft, in De vreemdeling, over het essentiële van de christelijke ervaring. De thema’s die de auteur aansnijdt zijn nog altijd actueel zoals de crisis van religieuze zekerheden, de steeds zwakkere band met de kerkelijke instituties en de ontdekking dat ook niet-weten onderdeel uitmaakt van de ervaring van de gelovige.

< Terug