< Terug

Engelen in het nieuwe testament

Verbinding tussen aarde en hemel

Wie genezen wil worden van het virus van het moderne wereldbeeld krijgt in dit boek een stevig antidotum. Als nieuw medicijn bevrijdt dit Angelos-Shot je van de pandemie van angst en moedeloosheid. Het tilt je bestaan op tot in de ruimte van de echte werkelijkheid, de verbinding tussen aarde en hemel. Met een vlotte pen leidt Van Houwelingen je systematisch binnen in de wereld van de engelen via een scala aan gegevens in het Nieuwe Testament.

Rob van Houwelingen, Hemelse reisbegeleiding: Sporen van engelen in het Nieuwe Testament

Onzichtbare agenten

Talloze engelen bevolken de wereld om ons heen. Zij fungeren als bruggenbouwers tussen God en de mensheid. Het zijn Gods onzichtbare agenten die van tijd tot tijd uit een hemelse dimensie aan mensen verschijnen. Zij maken het goede nieuws van zijn koninkrijk op aarde bekend, beschermen gelovigen tegen demonisch geweld, waarschuwen tegen dwaze geloofskeuzes, vuren aan om samen met hen God te aanbidden.

Verassende achtergrond

De bespreking van de bijbelse teksten brengt verrassend de achtergrond van het Oude Testament en de joodse leefwereld, via de apocriefe boeken, ter sprake. Anderzijds komen ook de creatieve verwerking van de engelenverschijning in de wereld van diverse culturen, kunst, theater, film, muziek en literatuur aan de orde, tot en met aandacht voor de aanwezigheid van engelengeloof in de islam.

Jacobsladder

Tegenover de roomskatholieke traditie van engelenverering leert de bijbel dat engelen steevast op Christus wijzen, om hem te aanbidden. Hij is de ware jacobsladder om God en mens te verbinden. De engelen zelf volgen nieuwsgierig de ontwikkeling van het heil in Christus op de voet. Ze dienen ook juist Jezus zelf in zijn strijd tegen Satan. In Getsemane is het een engel die Jezus over zijn angst voor het komende lijden heen helpt. Zij zijn bemoedigend en beschermend aanwezig in de wereldwijde doorbraak van het evangelie.

Engelen in moderne technologie

Het veelal ontbreken van aandacht voor engelen in de moderne theologie is niet alleen het negeren van de nauwe en realistische verbondenheid van hemel en aarde maar ook een betreurenswaardig onthouden van troost voor de kerk en gelovigen op kritieke momenten. In niet-westerse culturen wordt juist de geloofservaring van engelen dankbaar aangewezen en ook verwacht. De engelen kunnen immers ook in gewone medemensen aanwezig zijn, zoals Abraham ontdekte. Een stimulus om gastvrij te zijn voor onverwachte gasten zegt Hebreeën 13:2. Of daarvoor ook de legendes van hollandse bodem over engelen die evangeliepredikers als Smytegelt beschermen nodig zijn is de vraag.

Totale hereniging van hemel en aarde

Daarentegen is de actualiteit van de belijdenis van Nicea, over Gods schepping van zichtbare en onzichtbare personen en dingen, terecht onderstreept en vakkundig beargumenteerd.  De miljoenen engelen die onophoudelijk actief zijn in de aanbidding van God en het proces van de realisering van de totale hereniging van hemel en aarde geven de gelovigen vleugels om te volharden, ook tegen de klippen van moderniteit op. Van Houwelingens boek is daarom een juweeltje van geloofsbemoediging voor elke dag. Maar, als variatie op de laatste zin, je gaat het pas zien als je ’t gelezen hebt.

Ben je aan de hand van deze recensie geïnteresseerd geraakt in Hemelse reisbegeleiding?

Hier kun je het boek bestellen. Als je meer recensies wil lezen kun je Recensie: Morgen wordt alles beter proberen.

< Terug