< Terug

Filosofisch geluk

Filosofisch geluk

Bij Matteüs 5,1-12

Gesprek

Filosofeer met de kinderen over geluk en ontdekken, wat dat woord allemaal kan betekenen. Dat vraagt wat tijd, maar vormt meteen ook een prima inleiding op lezingen en preek.

Vertel de kinderen dat je met hen wilt praten over een vraag met een heleboel antwoorden. Dat betekent dat ieders mening telt. Niemand lacht om de antwoorden die gegeven worden (kijk zo nodig ook even streng naar de volwassen gemeenteleden). Jullie gaan in de kring zitten. Zo kun je elkaar goed aankijken als je met elkaar praat. Gebruik alleen je eigen microfoon om onopvallend de antwoorden te herhalen. Laat de kinderen vrij reageren.

Stel de vraag: ‘Wat is geluk?’ Behulpzame vragen kunnen zijn: Wanneer ben je gelukkig? Wanneer heb je geluk? Is er verschil tussen gelukkig zijn en geluk hebben? Wat is ongeluk? (Schrijf eventueel de antwoorden op.)

Wanneer je het woord geluk hebt verkend, kun je gaan associëren. Vraag de kinderen wat ze denken (voelen) als het gaat over geluk. Verken ook hun ervaringen met geluk (de antwoorden zijn argumenten bij de vragen). Let op dat kinderen vanuit hun eigen ervaringen praten en niet vanuit autoriteit (‘Mijn vader zegt…’, ‘In de Bijbel staat…’).

Grijp nu terug op de eerste antwoorden: hoe kijken de kinderen er nu naar? Ontdek samen welke antwoorden met argumenten onderbouwd kunnen worden en welke niet, of alleen onder voorwaarden.

Zoek nu naar standpunten waarmee iedereen het eens kan zijn. Breng ook zelf algemene principes in (inductie) en vraag of de kinderen denken dat veel mensen het met dit standpunt eens zullen zijn. Het gaat er niet om elkaar te overtuigen (dat is een discussie, retorica), maar om samen de vraag te verkennen.

Wellicht vind je een of meer standpunten waar jullie het mee eens zijn, misschien ook niet. Soms komt de groep zelf tot een conclusie, vaak ook niet. Er hoeft geen consensus te zijn. Vat als afronding het gesprek samen, of vraag een van de kinderen dat te doen.

Marlies Meijer

< Terug