< Terug

Geef haar een kans!

Bij Exodus 6,2-8 en Lucas 13,1-9

Bij het aansteken van de kaarsen of als drempeltekst

Kind:
Licht voor jou en mij
Licht voor ieder kind
Licht voor wie hier nog niet zo lang woont
Licht voor de vreemdeling
Licht voor wie je niet kent

Het gevoel ‘niet leuk’

Vraag de kinderen om naar voren te komen. Vraag in welke groep ze zitten en of ze kunnen lezen. Als dat zo is, is dat heel mooi, want dan kunnen ze op deze kaart lezen waar de lekkere druiven en vijgen in de kerk verstopt zijn. ‘Lees maar.’ Laat de tekst in een vreemde taal zien, of druk de bijbeltekst in het Grieks af. ‘Ik dacht dat jullie konden lezen. Jammer, ga dan maar weer terug naar je plaats.’

Blijf even stil en vraag dan (met de microfoon de kerk in lopend): ‘Hoe voelt dat nu, dat ik je wegstuurde?’
Probeer het gevoel te omschrijven dat de kinderen en volwassenen als antwoord geven. ‘Ja, het is nooit leuk om weggestuurd te worden.’

‘Wat zou Jezus willen?’ Wacht het antwoord af.
‘Ja, van Jezus horen we juist dat iedereen erbij hoort, of je nu kunt lezen of niet. Als iets niet lukt, moeten we elkaar helpen. Ik zal jullie helpen. Kom maar, ik zal verklappen waar de druiven en vijgen verstopt zijn.’
Geef de vertaling, druiven en dadels mee voor in de kindernevendienst.

Verhaal

Abina zit in groep vier. Gelukkig is ze niet zo lang, want daardoor valt het niet op dat ze is al negen is. Abina is een half jaar geleden nieuw op school gekomen. Ze komt uit een ander land. Ze is gevlucht met haar vader. Ze is stil en speelt niet met de andere kinderen. Misschien dat ze daarom nog niet zo goed Nederlands spreekt. Bij de rapportbespreking zegt de directeur dat Abina volgend jaar nóg een jaar in groep vier moet blijven… dan is zij dus tien en de anderen zeven!

Maak met de kinderen een nieuw eind aan dit verhaal, of maak het verhaal zelf af:

Juf Geertje protesteert: ‘Dat kunnen we niet maken. Abina is nu nog achter met de leerstof, maar het wordt al beter. Het duurt alleen langer. Ze heeft nog wat tijd nodig om hier te wennen. Straks als het mooier weer wordt, gaan de kinderen meer buitenspelen en je zult zien dat ze dan opeens met sprongen vooruit gaat.’

‘Goed,’ zegt de directeur, ‘we geven haar nog een kans, en volgend jaar bekijken we het opnieuw.’

Bij Exodus 6:2-8 en Lucas 13:1-9 (de toren van Siloam en de vijgenboom die geen vrucht draagt)

< Terug