< Terug

Goed werk. Een eschatologische herwaardering van roeping.

Ter gelegenheid van de maand van de spiritualiteit van 2016 schreef psycholoog en managementdeskundige Ben Tiggelaar het inspiratieboekje ‘Mooi werk’. Een centrale vraag in dit essay, dat bestaat uit 31 luchtig aan elkaar verbonden columns, is hoe je gelukkig kunt worden in je werk. In navolging van Martin Seligman gaat Tiggelaar achtereenvolgens in op mooi, goed en zinvol werk als drie dimensies van werkgeluk.

Het valt op dat deze dimensies met name benaderd worden vanuit het subject. Bij mooi werk gaat het erom zelf plezier te hebben in het werk. Goed werk draait om het inzetten van je sterke punten die ertoe leiden dat je in je werk doet waar je goed in bent en dat je, samen met anderen, goed werk aflevert, dat wil zeggen prestaties levert. Zinvol werk is volgens Tiggelaar werk dat gericht is op een hoger doel, waarbij ook het begrip ‘roeping’ ter sprake komt. Hoewel de auteur erkent dat roeping iemand (of iets) veronderstelt die je roept, verbonden is met hogere doelen in het leven en gericht is op anderen, is de focus steeds de ervaring van het subject.

Lees dit artikel

< Terug