< Terug

Goedmaken

Bij Jesaja 48,12-22 en Matteüs 5,20-26

Goedmaken

Verhaal

Knorrig was Judith wakker geworden. Gisteravond was ze boos thuisgekomen en direct naar bed gegaan. Ze wilde niet met papa en mama praten; boos sloeg ze haar slaapkamerdeur achter zich dicht. Nog even ging haar hand naar buiten en draaide haar zelfgemaakte bordje aan de deur om: Niet storen. Maar vanmorgen is ze nog steeds boos. Aan het ontbijt gaat er geen hap in haar mond. ‘Wat is er toch, lieverd?’ vraagt mama. Judith begint te vertellen over haar ruzie met Lydia. Lydia bleef haar gisteren maar plagen over Richard. Judith vindt Richard leuk, maar ze had dit nog niet eerder aan iemand verteld. En nu durfde ze het eindelijk tegen Lydia te zeggen. En toen begon Lydia eerst te lachen en vervolgens zei ze dat ze het in de groepsapp van de klas zou zetten. En toen begonnen ze te schelden en lelijke woorden tegen elkaar te zeggen. ‘Mama, ik heb heel erge dingen tegen haar gezegd,’ zegt Judith. ‘Dat ze niet meer mijn vriendin is, enne, dat ik best zou willen dat ze een erge ziekte kreeg.’ Mama schrikt van deze woorden en ziet dat Judith niet alleen boos is, maar ook spijt heeft. Er gaat geen hap door haar keel.

‘Hup,’ zegt mama, ‘je jas aan.’ ‘Ja, maar, het is nog maar acht uur, ik hoef nog niet naar school,’ sputtert Judith tegen. ‘Niets mee te maken, je gaat nu naar Lydia toe, want zo kunnen jullie niet in de klas gaan zitten. Zo sla je ook helemaal niets op van wat de meester zegt. Ga het eerst maar goedmaken. Ik zal de meester wel bellen en uitleggen waarom je te laat komt.’ Judith neemt snel een hap van haar brood en springt op haar fiets.

Om negen uur lopen Lydia en Judith hand in hand het klaslokaal binnen. ‘Zo,’ zegt de meester, ‘dat ziet er goed uit, meiden. Nu weet ik ook dat wat ik jullie vandaag ga leren ook in jullie hoofden blijft hangen. Ga maar snel zitten, we zijn op bladzijde tien, sommen over breuken.’

Zegen

Gods kracht mag ons leiden
Gods macht mag ons bewaren
Gods wijsheid mag ons leren
Gods hand mag ons behoeden
Gods weg mag ons de juiste richting wijzen
Gods schild mag ons verdedigen tegen kwade mensen
en tegen onze kwade gedachten.
Gods Zoon zal op onze weg meegaan en ons zegenen
vandaag, morgen en al onze dagen.

Amen.

< Terug