< Terug

‘Hartige Samaritaan’

Pop-up restaurant samen met vluchtelingen

Pop-up restaurant ‘Hartige Samaritaan’ is een laagdrempelig initiatief dat mensen met een vluchtgeschiedenis en mensen hier met elkaar kennis laat maken. Het doel is de negatieve beeldvorming aan de kant van Nederlanders tegengaan en aan vluchtelingen laten zien dat veel mensen hen wél willen verwelkomen.

Toen in 2015 spanningen ontstonden in de samenleving omtrent de aankomst van vluchtelingen en de media bol stonden van negatief gekleurde berichtgeving, voelden een aantal studenten van de C.S.R., een vereniging van christenstudenten, dat ze daar iets tegenover moesten zetten. Samen met studenten van CSFR, een reformatorische studenten-vereniging, zijn ze aan de slag gegaan om mensen in Delft en mensen met een vluchtgeschiedenis met elkaar in contact te brengen. Het idee voor pop-up restaurant ‘Hartige Samaritaan’ was geboren. De missie van het restaurant is:

‘ … integratie en acceptatie tussen de verschillende groepen in de Nederlandse maatschappij verbeteren. Daarnaast laten wij de welwillendheid van Nederlanders om deze missie te volbrengen aan nieuwkomers zien. Stichting Hartige Samaritaan stimuleert mensen om te geven om hun medemens, door bewust tijd en geld daarin te investeren.’

Gelovige motivatie

Voor Jan Willem, een van de initiatiefnemers van het eerste uur, zat er achter de drive om ‘iets te doen’ tegen de negatieve berichtgeving ook een gelovige motivatie: ‘Als christenen zijn we tenslotte allemaal vreemdelingen hier op aarde, dus dan maakt het niet uit waar je vandaan komt. Als christenen hebben we de opdracht om vreemdelingen gastvrij te ontvangen, dan maakt cultuur niet uit.’

Gemengde teams

In 2016 werd een stichting opgericht die breder wordt gedragen dan alleen studenten van de C.S.R. en CSFR. In de maanden die volgden werd een commissie opgezet en staken zes studenten een half jaar lang zo’n dertig uur per week in het opzetten en daarna runnen van het pop-up restaurant.

In de aanloop naar de opening van de eerste versie van het pop-up restaurant in het voorjaar van 2017 raakten zo’n zeventig vrijwilligers betrokken bij het initiatief: studenten, inwoners van Delft en vluchtelingen uit het asielzoekers-centrum in de buurt.

Mensen met allerlei verschillende achtergronden sloten zich aan, omdat ze de visie van de studenten delen en het initiatief wilden steunen. Samen zorgden zij voor publiciteit, de inrichting van het restaurant, fondsenwerving, inkoop en lieten ze het restaurant op rolletjes lopen. In alles werd altijd samengewerkt in gemengde teams: vluchtelingen en Nederlanders samen.

Kleerhangers

Eind februari 2017 was het dan zover: de deuren van Hartige Samaritaan gingen voor de eerste keer open. Voor het restaurant had de gemeente Delft op een zeer centraal gelegen plek een mooie leegstaande ruimte ter beschikking gesteld. Daardoor kwamen er ook veel mensen binnenlopen, die niet op de hoogte waren van het studenteninitiatief dat achter het restaurant stak.

Op het menu stond een mengelmoes van gerechten uit de Nederlandse, Libanese en Syrische keuken. Het grootste deel van de gasten van het restaurant was erg te spreken over het eten en het initiatief van de studenten.

Een van de bijzondere elementen in de inrichting waren de kleerhangers die aan het plafond hingen. Daar waren kaarten met een foto en de verhalen van vluchtelingen aan bevestigd. De gasten van het restaurant werden op die manier uitgenodigd om kennis te maken met de vrijwilligers met een vluchtverhaal.

Vluchtelingen kregen een gezicht en een verhaal en waren niet langer een anonieme en bedreigende stroom

Vluchtelingen kregen een gezicht en een verhaal en waren niet langer een anonieme stroom die een bedreiging vormde. Voor de meewerkende vluchtelingen was het restaurant ook een goede kans om nader kennis te maken met Nederlanders en de taal beter te leren.

Volgende editie

Het initiatief is in het voorjaar van 2019 opnieuw succesvol uitgevoerd en de eerste stappen zijn genomen voor een volgende editie in 2021. Ondertussen hebben zo’n tweehonderd mensen hun tijd en energie geschonken en wordt het initiatief breed gedragen in de Delftse studentenwereld. De initiatiefnemers van het eerste uur staan op het punt hun taken over te dragen aan de volgende generatie die vorm zal gaan geven aan de Hartige Samaritaan én er wordt gekeken in welke andere studentensteden dit initiatief opgepakt zou kunnen worden.

– Jan Willem van Galen is initiatiefnemer en (vertrekkend) voorzitter van Hartige Samaritaan en de daaruit voortgevloeide projecten. Hij studeert Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft. www.hartigesamaritaan.nl en op Facebook

< Terug