< Terug

Heeft Jezus een eerlijk proces gehad?

Over het proces tegen Jezus is veel, zeer veel gepubliceerd. Wie de vraag krijgt over dat onderwerp iets te zeggen in 2300 woorden, zal zich dus moeten beperken. Daarom wil ik mij concentreren op het evangelie van Matteüs. Ik begin met een inventarisatie van zijn taalgebruik. Daarna de discussie over de betrouwbaarheid van de berichtgeving over het proces. Vervolgens de vraag wat er dan wel gebeurd kan zijn en welke consequenties dat heeft voor de lezing van Matteüs 26 en 27.

Lees het hele artikel

< Terug