< Terug

Helden

Bij Genesis 6,1-4

Gesprekje

Wie weet wat idolen zijn? Mochten ze het niet meteen weten, probeer het begrip dan aan hen uit te leggen, zodat ze vervolgens wel een antwoord hebben, bijvoorbeeld: Van wie ben jij een groot fan? Laat ze vooral namen noemen en zeg- gen waarom ze fan zijn (favoriete sport, muzikant, vlogger, etc).
Wat vinden ze zo goed/leuk aan hun idool?
In wat voor huis woont hun idool? Wat voor auto heeft hij? En wat eet hun idool?
Maak vervolgens de verbinding naar jouw eigen overdenking bij deze tekst.

Zegenbede

(waarin het niet gaat om groot, maar om klein; ontleend aan Franciscus van Assisi)

Moge God ons zegenen met onrust
bij gemakkelijke antwoorden,
halve waarheden en oppervlakkige relaties,
zodat we diep vanuit ons hart mogen leven.

Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid,
onderdrukking en uitbuiting van mensen,
zodat we werken voor rechtvaardigheid,
vrijheid, en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen
die we huilen voor hen die lijden
door pijn, verwerping, honger en oorlog,
zodat we onze handen zullen gebruiken
tot steun en troost.

En moge God ons zegenen
met zo veel dwaasheid dat we geloven
dat we een verschil kunnen maken in de wereld,
zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen
dat het onmogelijk is.

Bij Genesis 6:1-4

< Terug