< Terug

Hermeneutisch relevante triniteitsleer: De bijdrage van Ingolf U. Dalferth aan de trinitarische renaissance

Werkelijk theologische bezinning op hermeneutiek kan niet om de trinitarische renaissance heen: de brede herwaardering van de triniteitsleer in de 20e eeuwse systematische theologie. Dit lijkt misschien een vreemde stelling, omdat het hermeneutische aspect van de triniteitsleer in de recentere discussies op de achtergrond geraakt is. Een oorzaak hiervan is dat vooral in de En- gelstalige theologie een sterke verbinding is ontstaan met vormen van sociaal trinitarische denken. Hierin wordt de triniteit benaderd als een sociale werkelijkheid van met elkaar verbonden goddelijke personen. Toch heeft de triniteitsleer van Karl Barth, die in het kader staat van zijn openbaringsleer en die in alle overzichten van de trinitarische renaissance genoemd wordt als eerste inspiratiebron, een hermeneutische betekenis.

Lees het hele artikel in PDF

< Terug