< Terug

‘Het heilige gebeurt’: Een voortgezet gesprek over de relatie theologie-poëzie met als casus Gerrit Achterberg

Kan poëtische taal theologisch geduid worden? En zo ja, onder welke voor- waarden. Is daar een specifieke vorm van lezen voor nodig? Of liggen die twee werelden, die van de theologie en de poëzie, daarvoor te ver uit elkaar? Naar aanleiding van het verschijnen in 2014 van Brinkmans boek over het godsbeeld van Achterberg, Marsman, Nijhoff en Gerhardt met als titel Hun God de mijne? zetten Brinkman en Goud hun onderlinge gesprek over een mogelijke theologische interpretatie van poëzie in deze bijdrage voort. Ze nemen als casus Brinkmans duiding van het werk van Achterberg. Hoe ziet Achterbergs (religieuze) wereld eruit? Kan die theologisch geduid worden zonder onrecht te doen aan de strekking van het gedicht en/of de intentie van de dichter?

Lees het artikel als PDF

< Terug