< Terug

Het straalt er vanaf!

Bij Exodus 34,27-35 en Lucas 9,28-36

Bij het aansteken van de kaarsen of als drempeltekst

Kind:
Tien regels heeft God gegeven
als richting voor ons leven,
ze staan in steen gebeiteld
en bedoelen allemaal:
Kijk eens om je heen,
jij bent niet alleen!

Liedsuggestie
Kijk eens om je heen uit Alles wordt nieuw 2, 28.

Wave

Wave van licht: Je kunt het licht doorgeven door de kinderen allemaal een kaarsje te geven; de één steekt het aan de ander aan.

Wave van begroeting: ‘Goedemorgen!’ Zeg het zo dat de mensen ‘goedemorgen’ terugzeggen. ‘Fijn dat u er bent. Ik zie bekende gezichten; ik zou u allemaal bij naam willen noemen, maar dat duurt te lang. We kunnen wel tegen onze buurman of buurvrouw zeggen: Fijn dat u/jij er bent, wat is uw/je naam?’

Spiegel

Uitbeelden: ‘Als jullie voor de spiegel staan, wat zien jullie dan?’ Geef ruimte voor antwoorden.

‘We gaan een spel doen. Ik sta vóór de spiegel en jullie zijn de spiegel. Als ik zwaai, wat doen jullie dan als spiegel?’ Kijk boos, sip, zet de bril op en af… en trek als laatste een ‘blij gezicht’. ‘Hé, dat is grappig: als ik in mijn eentje blij kijk, gaan jullie allemaal blij kijken. Dat is aanstekelijk. Zo gaat het in het leven ook vaak. Als iemand blij kijkt of vrolijk is, worden anderen dat ook.’

Voorwerp: Zet een spiegel op tafel met een kaarsje ervoor. ‘Als het donker is, dan weerkaatst het licht op de muren. Vanavond thuis doen!’ Zet hierna nog meer spiegels schuin naast elkaar op tafel en laat de kinderen vertellen hoeveel lichtjes ze zien. ‘Wat kan één kaarsje veel licht geven!’

Veertigdagentijd

In de woestijn is het leven hard en zwaar
maar soms word je opgetild
dan is het alsof je vleugels krijgt
en het leven even lichter wordt.

Bijbel

Soms zie je aan iemands gezicht dat die straalt van geluk, zoals een stralende bruid op haar trouwdag. In de bijbelverhalen van vandaag kun je aan Mozes’ gezicht zien dat hij met God gesproken heeft. En later ontmoet Jezus boven op de berg Mozes en Elia. Ook dan straalt het licht van hun gezicht.

Bij Exodus 34:27-35 en Lucas 9:28-36

< Terug