< Terug

Het werk van onze handen – meditatie bij Psalm 90:17

‘Bevestig het werk van onze handen’

(Psalm 90:17 NBV)

‘Werk, werk , werk’. Het leek de wederopstanding van de FNV leider toen Wim Kok rond zijn aantreden als minister-president deze woorden als een mantra herhaalde. Na een aantal jaren als minister van financiën de indruk te hebben gegeven dat hij zijn vakbondsleven was vergeten, leek Kok dat in 1994 met een eigen kabinet weer te hebben teruggevonden. Dat nieuwe kabinet kreeg een heel eigen kleur: paars. Dat bleek onder andere te staan voor neo-liberaal beleid, wat niet zo goed paste bij het socialistische gedachtengoed van Koks eigen partij. Die moest de ideologische veren dan ook afschudden, vond hij. Zo versmalde hij de socialistische arbeid, onvervreembaar verbonden met de arbeider en de arbeidende samenleving, tot neo-liberaal werk. Wat in eerste instantie een overbekend geluid leek te zijn bleek bij nader inzien een heel andere visie op werk.

Lees verder

< Terug