< Terug

Houvast

‘Houd me niet vast’ (Joh. 20:17)

‘Maar ik houd vol, in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft’ (Fil. 3:12)

‘Het grote, zware verdriet had haar eindelijk ingehaald. Ze moest huilen. Het gehuil kwam uit haar buik omhoog en stroomde door haar keel naar buiten met zo’n kracht dat ze nauwelijks meer kon ademhalen. Daarna begint ze te snikken, luid en onmenselijk’.

Zo tekent de Zweedse schrijfster Marianne Fredriksson het begin van de Paasmorgen, in haar roman Volgens Maria Magdalena. Ze doet een boeiende en vrijmoedige poging het apocriefe Evangelie van Maria Magdalena, gevonden in Nag Hammadi, toegankelijk te maken voor lezers van nu.

Lees verder

< Terug