< Terug

Iedereen wil het gezellig houden

Wat voor eten hebben ze vanavond weer bedacht en bij wie kom ik aan tafel? Met die vragen ging ik elke dinsdagavond naar Resto van Harte, een buurttafel in Buitenwegh, een wijk in Zoetermeer met een gemengde bewonerssamenstelling.

Ik kwam tegen zessen bij Resto van Harte aan, betaalde 7 euro en schoof bij vreemde mensen aan tafel. Om half acht had ik lekker gegeten en mooie ontmoetingen gehad. Er was bijna altijd aandacht en interesse voor elkaar. En het eten bestond uit een heerlijk driegangenmenu, onder professionele begeleiding gemaakt door leerlingen van het MBO.

Alleen eten is saai

Bij onbekende mensen aan tafel gaan zitten is wel even wennen. Je stelt je voor en maakt kennis. Je vraagt of ze vaker hier komen of hoe ze het hebben ontdekt. Veel mensen hebben behoefte aan gezelschap en gezelligheid: ‘Alleen eten is saai en vaak heb je dan helemaal geen trek. Dus sla je makkelijk een keertje over. En dat is niet goed.’

De kunst is om verder te durven vragen. Dan hoor je dat iemand weduwnaar of weduwe is, dat iemand onbedoeld alleen is of dat zij nieuw is in de wijk en contact wil leggen. Ook vertellen mensen dat het goedkoop is om bij Resto van Harte te eten. Als je een klein inkomen hebt of een uitkering is dat prettig. Iemand zegt dat hij mensenschuw is en daarom samen met zijn begeleider is gekomen om een drempel te slechten.

De tandarts en de regen

Natuurlijk moet je ook iets over jezelf vertellen. Dan is het ijs gebroken en komt de gespreksstof daarna meestal vanzelf. Over alledaagse dingetjes.

‘Ik moest naar de tandarts vanmiddag. Dat viel best tegen.’

‘O, ik ben zo bang voor de tandarts. Ik ga niet meer.’ En dan komen er tandartsverhalen in allerlei variaties.

‘Gisteren een lekke band gehad in de regen. Ik kwam drijfnat thuis.’ Waarop anderen met regenverhalen op de proppen komen.

Sport, vooral voetbal, doet het goed. Of huisdieren. Als je maar interesse hebt in de ander. Politiek is altijd een beetje hachelijk, maar soms ontkom je er niet aan, bijvoorbeeld in verkiezingstijd.

Eén voordeel: iedereen wil het aan tafel gezellig houden. Dat is het onuitgesproken gezamenlijk belang. En dat is heel goed. Het houdt de contacten open.

Walther Burgering is pastor-diaken in de parochiefederatie ‘Sint Franciscus tussen duin en tuin’ en redactielid van Open Deur.

< Terug