< Terug

Je begint als leerling

Vijf keer komt het woord ‘melk’ voor in het Nieuwe Testament, in de brieven. Op vier plaatsen staat het in verbinding met de behoefte aan groei en het kunnen verdragen van vast voedsel.

Moedermelk is noodzakelijk voor een goede groei van een pasgeboren kind. Voor een baby is vaste voeding pas geschikt vanaf de leeftijd van 4-6 maanden, dat weet elke ouder. En je moet het kind met kleine hapjes laten wennen aan vast eten en aan andere smaken dan de moedermelk. Moedermelk hoort bij het begin van het leven, bij de allereerste stappen van het mensenkind in de wereld buiten de moederschoot.

Misschien is dat wel een eerste spirituele reden voor de schrijvers van het Nieuwe Testament om moedermelk op te voeren als beeld voor de groei in het geloof. Christelijk geloof is een geloof dat geleerd mag worden. En zelfs de leraren in het geloof, zegt de brief aan de Hebreeën, moeten zichzelf voortdurend als kinderen in de kennis van het woord van God beschouwen.

Je zou kunnen zeggen: ze moeten zichzelf niet groter maken, maar kleiner, zoals het evangelie dit ook zegt: ‘Wie de grootste onder u wil zijn, moet zijn als de kleinste.’ Wees als de kinderen, zegt Jezus. Niet omdat je kinderlijk moet zijn, maar omdat gevraagd wordt dat je ontvankelijk bent om te groeien in het geloof. Geloof is nooit af, hoop gaat niet ten einde en liefde stopt niet: wanneer je je voor die groei openstelt is het mogelijk om je te ontwikkelen in deze drie deugden.

Beeld: iStock.com/danr13

Bescheiden

Een andere spirituele reden is die van de bescheidenheid in geloofszaken. Je moet niet denken het allemaal al te weten. Grote woorden gebruiken, is als het eten van vast voedsel voordat je eraan toe bent. Het lijkt noodzakelijk je zo op te stellen dat je nog drinkt aan de borst en dat je elk woord uit de bijbel of in het geloof opdrinkt alsof je er nog van kunt en mag groeien en jezelf ontwikkelen.

Melk is een mooi beeld voor nederigheid, bescheidenheid, groei en ontwikkeling van en in geloof. Het is een beeld dat de kerk(en) als gemeenschap en gelovigen als individu goed zou kunnen doen; het kan helpen om nieuw elan voort te brengen, nieuwe ideeën en nieuwe visies, die enerzijds kunnen aansluiten bij de christelijke traditie, anderzijds aanpassingen kunnen zijn aan de nood van de moderne tijd.

Een goed voorbeeld hiervan is het nadenken over hoe vanuit het christelijk denken liefdevol open te staan voor LHBTI- en andere minderheden die nog niet altijd overal binnen het kerkelijk leven in volle omvang worden geaccepteerd.

Jezus was ook leerling

Op vele schilderijen met de naam ‘Lactatio Mariae’ (‘het zogen van Maria’) staat Jezus afgebeeld als kind aan de moederborst. Mij valt altijd op dat het kindje iets groter is en al kan staan. Toch is het kind nog aan de moederborst van Maria, om de melk te drinken die hem doet groeien. Alsof de schilders heel goed begrepen hebben dat ook Jezus zich als leerling in het geloof heeft gezien, en dat de schilder zelf ook leerling in het geloof, de hoop en liefde was. Mooi om het zo te kunnen zien.

Remy Jacobs is geestelijk verzorger in het IJsselland ziekenhuis en redactielid van Open Deur.

De vijf Bijbelverzen waarin melk voorkomt in het Nieuwe Testament zijn: 1 Korintiërs 3,2; 1 Korintiërs 9,7; Hebreeën 5,12 en 13 en 1 Petrus 2,2.

< Terug