< Terug

Kinder- en jeugdpastoraat – meer lezen, cursussen

Meer weten

Deskundigen, cursussen, trainingen

Chris

Diverse cursussen, workshops en trainingen op het gebied van kinder- en tienerpastoraat, jeugdpastoraat, eenzaamheid, veiligheid, weerbaarheid. Opvoedingsondersteuning. Info over thema’s die bij kinderen en tieners kunnen spelen (bijv. groepsdruk, seksualiteit, pesten).
Kinderen en jongeren kunnen bij Chris terecht om online te chatten en vinden op de site ook info over allerlei thema’s.

*

Zorg voor jongeren

Corien Rietberg biedt o.a. een workshop ‘basis van jeugdpastoraat’, coaching en begeleiding bij het opzetten van jeugdpastoraat.

*

Connect kinder- en tienerpastoraat wil een veilige, laagdrempelige vorm van begeleiding  bieden aan kinderen van 4 tot 18 jaar. We willen een maatje zijn voor kinderen die gepest worden, niet lekker in hun vel zitten of nare situaties meemaken. Ook kunnen wij kinderen, jongeren en ouders helpen om bij echt zware problemen de juiste hulpverleningsinstanties te vinden en in te schakelen.

*

Jong Protestant/Protestantse Kerk

o.a. training jeugdpastoraat

*

Jeugdwerksteunpunt (Nederlands Gereformeerde Kerken)

o.a. training en begeleiding opzetten van mentoraat en pastoraat kinderen en jongeren

*

De HGJB biedt op haar website allerlei materiaal en cursussen, zoals een basiscursus jeugdpastoraat.

*

Kinderpastor Liesbeth Winters- Jonas verzorgt coaching en individuele begeleiding van kinderen, maar doet ook trajectbegeleiding kinderwerk in kerken, spel op scholen etc.

*

Voorbeeld: Praatpaal van kerken in Nijkerk; twee versies – voor jongeren tussen 12 en 18 en voor kinderen van 4-12 jaar.

*

Kindercoaches die vanuit een christelijke visie werken:

Internationale organisaties

The International Association for Children’s Spirituality

*

Paediatric Chaplaincy Network (geestelijk verzorgers, professionals en vrijwilligers, die in kinderziekenhuizen werken, op kinderafdelingen in ziekenhuizen, voor kinderen in hospices en op andere plekken).

Literatuur en werkmateriaal

Algemeen over kinder- en jeugdpastoraat

  • Materiaal Jong Protestant:
    Map pastoraat (met behulp van deze map kijk je of er in de gemeente behoefte is aan jeugdpastoraat en zo ja, in welke vorm.)
    Map pastoraat 2 (in dit deel staat hoe je de gekozen vorm van jeugdpastoraat op een goede wijze in het gemeentewerk kan integreren. Daarnaast bevat dit deel ook toerusting voor het uitvoeren van jeugdpastoraat en praktisch inzetbare voorbeeldprotocollen.)

Raak geïnspireerd door kindertheologie.

Geestelijke verzorging 

Kinderspiritualiteit

Op de website van Oblimon  (Onderwijsbegeleiders levensbeschouwing en identiteit voor Midden- en Oost Nederland) is onder andere de tekst te downloaden van een lezing die Liesbeth Vroemen hield op de ‘Dag van de kinderspiritualiteit’ in 2018:  ‘Ruimte voor het innerlijk van kinderen

< Terug