< Terug

Kindermoment Liefde boven haat verkiezen

Uit de bijbel

Bij Hebreeën 6, 13-20 / Lucas 6, 27-35

In dit gedeelte gaat het over een andere mentaliteit hebben als gevolg van het gehoor geven aan dat wat Jezus predikt. Jezus richt zich tot al degenen die hem horen. Hij spreekt tot hen met gezag. Hij vraagt van hen een andere grondhouding. Met het serieus nemen van dat wat Jezus zegt, komen ze ook in een nieuwe verhouding te staan tot hun naasten. Deze nieuwe grondhouding komt neer op: heb uw vijanden lief, doe wel aan degenen die u haten, zegen degenen die u vervloeken en bid voor hen die u smadelijk behandelen.

Het is als een aanwijzing. Een leefregel voor al degenen die naar Jezus luisteren Ze worden niet als enkelingen aangesproken maar als een geheel, als een gemeenschap. Zo gaat het eraan toe in de nieuwe gemeenschap. Het is eigenlijk een positieve vertaling van de bekende uitspraak van Rabbi Hillel: wat u niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Haten in de zin van verharden, zich terugtrekken in de vaste stellingen van haat, lost niets op. Maar doe wel, wees goed voor wie u haten. Zegen hen die u vervloeken (onheil over u wensen). De uitspraak is niet bedoeld als een strategie om de vijand door die houding te ontmantelen, maar het gaat om een wezenlijk ander uitgangspunt: het onverwachte doen, als tegenwicht tegen het automatisme van antwoorden in dezelfde sfeer.

‘Slecht behandelen’ heeft ook iets van mishandelen, bedreigen, beschimpen. Daartegenover stelt Jezus bidden. Zo wordt de ander in de sfeer van genade gebracht. De voorbeelden die Lucas geeft zijn in het enkelvoud. Heel persoonlijk dus voor ieder van de groep volgelingen. Niet als een soort voorschrift: ‘wat te doen in geval van’ maar als een andere mentaliteit. Voor de Joden was het slaan op iemands wang met de rug van de hand beledigend. Lucas laat dat aspect weg.

In de brief aan de Hebreeën staat: zoals Abraham gezegd werd en de belofte aan hem gedaan in vervulling ging, zo zal ook de verwachting van dat wat Jezus beloofd heeft in vervulling gaan.

Met de kinderen

Deze week lezen we over Jezus die ons aanmoedigt om te leven vanuit een andere mentaliteit en liefde te verkiezen boven haat.

Dit kindermoment is het tweede in een serie van zeven voor de zondagen van de Veertigdagentijd en Pasen. Deze serie sluit aan bij lezingen uit Lucas en uit Hebreeën.

Thema is ‘Anders dan verwacht’.

In de kerk krijgen we elke week bericht van Maaike. Haar vader krijgt een nieuwe baan en Maaike moet waarschijnlijk verhuizen. Dit zorgt voor allerlei nieuwe en onverwachte situaties.

Om dit project helemaal te kunnen uitvoeren is een projectposter nodig en de muziek van het projectlied. De poster hangt alle zondagen in de kerk. In de poster worden deurtjes uitgeknipt of uitgesneden op aangegeven plaatsen. De deurtjes staan aan het begin van het project allemaal open. Achter de luikjes is paars papier geplakt. De tekening is dus niet in zijn geheel zichtbaar. Dat zal pas gebeuren op Pasen, als alle luikjes dicht zijn. Die paarse vlakken symboliseren de tijd van inkeer en bezinning, de lijdenstijd. Elke zondag gaat er één luikje dicht, wanneer de kinderen terugkomen in de kerk. Langzamerhand komt de afbeelding tevoorschijn.

Posters en projectlied zijn te bestellen via www.kinderdienst.nl. Daar is ook een powerpoint te zien van het project.

In de kerk

Bemoediging

V = voorganger KvdZ = Kind van de zondag

V: We vinden hulp en steun bij de Heer

KvdZ: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die vaak zo verrassend anders is

zodat wij ook anders durven zijn

KvdZ: en er een nieuw begin kan komen

V: dwars door het donker, op weg naar het licht.

Gebed van de zondag

God,

soms verwachten we iets leuks,

een mooi cadeau

een leuk feest

maar als het zover is, valt het soms tegen

soms gebeurt er dan onverwacht

iets anders

dat net zo leuk is.

Help ons om open te staan

voor de mooie onverwachte dingen

die gebeuren.

Amen

In de kerk

Voorganger heeft een mobieltje mee en is druk aan het appen. Dan ziet hij/zij de kinderen in de kerk.

‘Ha jongens, ik ben net weer aan het appen met Maaike. Ze weet nog steeds niet of ze nu wel of niet gaan verhuizen, dat vindt ze wel lastig. Wat ze ook lastig vindt zijn de reacties van haar vrienden en vriendinnen. Wie van de gemeenteleden weet wat een BFF is? (best friends forever) Wie van jullie heeft er een BFF? Hier appt Maaike dat haar BFF opeens met een ander meisje afspreekt, dat had ze niet verwacht. Aan de andere kant, vertelt ze mij, zei die ene jongen die ze al een tijdje leuk vindt opeens dat hij haar wel zou missen als ze zou verhuizen. Dat had ze ook niet verwacht!! Anders dan verwacht kan leuk zijn, of juist niet. Laten wij een onverwachte foto/selfie maken. Allemaal je gekste gezicht trekken!

De voorganger maakt (met selfie-stok) een foto of laat een foto maken door een gemeentelid.

En weer terug (na de kinderdienst)

De veertigdagentijd is een tijd van bezinning, van inkeer, van je naar binnen keren. Daarom doen we steeds een luikje dicht. Bezinning betekent niet je verstoppen of afsluiten voor het donker, maar ruimte proberen te maken voor een nieuw begin. Door het luikje dicht te doen ontstaat er iets nieuws en zien we licht. In het projectlied zingen we elke week over dit nieuwe begin, dat we verwachten. Deze week horen we een inwoner van Jeruzalem.

Verwacht (luik is open)

inwoner van Jeruzalem

Hé jij! Sla jij mij? Ik sla harder terug!

Hé jij! Haat jij mij? Dan haat ik jou nog meer!

Kom maar op! Ik ben niet bang,

ik geef je een dreun op je wang!

Onverwacht (luik gaat dicht)

Voorganger

Keer hem je andere wang toe als hij je slaat,

probeer hem lief te hebben, ook als hij jou haat.

Je zult sterker staan, als je zo doet,

als je elkaar met liefde begroet.

De gemeente zingt samen het projectlied.

Stil maar, mijn kind, en wacht,

er komt een einde aan deze nacht.

Huil maar niet. Ik zal er zijn

in al je angst, verdriet en pijn.

Bij Hebreeën 6:13-20 / Lucas 6:27-38

< Terug