< Terug

Koeien met stralende koppen

Renze en Hettie Roorda hebben een biologisch melkveebedrijf in het Friese dorp Veenklooster. Ze melken 80 melkkoeien van het melkvee-ras Jersey, iets kleinere bruine koeien met stralende koppen. Daarnaast doen ze aan natuurbeheer en zijn ze net begonnen met een boerderijwinkel aan huis.

Het bedrijf waar Renze en Hettie op werken is een familiebedrijf en dat gaf Renze de kans om boer te worden. Al was dat niet zijn eerste keuze. Hij heeft een aantal jaren buiten het bedrijf gewerkt. Een reis met een vriend naar Nieuw-Zeeland heeft hem aan het denken gezet. Daar deden ze het anders. Een lagere veebezetting, een soberder bedrijfsvoering en werken met het melkvee-ras Jersey, dat sprak Renze erg aan. Toen hij weer thuiskwam is hij in gesprek gegaan met zijn ouders of hij het bedrijf toch nog kon overnemen. Ook zijn vrouw Hettie wilde altijd al graag boerin worden.

Boer zijn

Natuurlijk kent dit werk ook zijn nadelige kanten; je moet wat harder werken en wat meer uren maken en er is niet altijd een goede financiële beloning. Boer zijn betekent afhankelijk zijn van de gezondheid van de dieren, de grilligheid van de natuur en de opbrengsten uit de markt. Het biedt nooit zekerheid.

Tegelijkertijd is het heel mooi, je werkt met levende dieren, je bent altijd in de natuur en het werk biedt je ook veel vrijheid. Ook samenwerken op een bedrijf vinden ze erg fijn: samen iets ondernemen en steeds weer leren en ervaren dat het ook anders kan.

Biologisch boer zijn

Heel bewust hebben ze gekozen om biologisch boer te zijn. Dat houdt in dat je geen kunstmest gebruikt, geen gewasbeschermingsmiddelen toepast en vrijwel geen antibiotica mag gebruiken. Ook gelden er strenge regels wanneer je voer van buiten het bedrijf wilt aankopen. Al die regels hebben tot gevolg dat je ook een hogere kostprijs hebt. Dat wil zeggen dat je meer voor je producten moet ontvangen om daar voldoende van te kunnen leven. Want ook biologische boeren moeten gewoon hun rekeningen betalen, hebben hun vaste lasten en moeten bij de kassa in de supermarkt afrekenen.

Krijgen we het financieel goed op de rit? Dat is voor Renze en Hettie hun grootste zorg geweest. Dankzij een goede begeleiding is dat gelukt. Om het nog wat beter te kunnen doen, willen ze nu aan huis eigen gemaakte producten verkopen. Daar zit nog een ander voordeel aan: je komt in contact met mensen en die kun je laten zien en vertellen wat je doet. Dan krijg je veel reacties terug en dat motiveert.

De graslanden van Renze en Hettie kleuren mooi geel en rood en staan vol met kruiden. Toch zijn er ook bedreigingen. Want juist omdat ze in zo’n mooi natuurgebied zitten, moeten ze nu volgens de stikstofvoorstellen met 47% inkrimpen. En dat voelt heel onrechtvaardig, want juist zij doen veel aan natuur, hebben een lage veebezetting en dragen nauwelijks bij aan de stikstofvervuiling. En natuurlijk: met een dergelijke krimp komt ook de voortzetting van hun bedrijf in gevaar. Ze hebben er beiden goede hoop op dat het alsnog goed zal komen.

Boer zijn en geloven

De keuzes die Renze en Hettie maken hebben ook te maken met hun geloofsovertuiging. Ze voelen zich rentmeesters binnen Gods schepping. En Bijbelse woorden als afhankelijkheid, dankbaarheid, matigheid, rechtvaardigheid en barmhartigheid brengen ze graag in de praktijk. Zo willen ze hun bedrijf doorgeven aan de volgende generatie en proberen ze ook de mensen die op hun bedrijf komen te inspireren.

Pieter Knijff is landbouwpastor en betrokken bij de Werkgroep Kerken en landbouw Fryslân (kerkenenlandbouw.nl).

< Terug