< Terug

Meer vragen dan antwoorden

Al ruim twee jaar organiseert de Ontmoetingskerk in Nijmegen groepen voor dertigers en veertigers die bij elkaar komen voor een ‘Goed gesprek’. Het Titus Brandsma Instituut ontwikkelde deze gespreksvorm, die officieel ‘collatio’ heet, op basis van een oude kloostertraditie voor het voeren van een groepsgesprek.

Lara van der Zee is pionier bij Zin In Nijmegen (www.facebook.com/ ZINNijmegen).

Tijdens een ‘Goed gesprek’ komen ongeveer acht mensen bij iemand thuis bij elkaar rond een tekst, voorwerp of afbeelding. Het doel van de avond is niet om dé betekenis van die tekst helder te krijgen, maar juist om te ontdekken dat je op verschillende manieren naar iets kunt kijken. We wisselen ervaringen en zienswijzen met elkaar uit. Daarbij is er geen goed of fout. Je hoeft elkaar niet te overtuigen. Je luistert naar elkaar, zonder waardeoordelen.

DRAMMERIG ÉN INSPIREREND

Maar als iemand er anders over denkt dan jij, roept dat natuurlijk wel nieuwsgierigheid op: waarom komt deze tekst op jou drammerig en belerend over, terwijl hij mij juist motiveert en inspireert? Al pratend komen er vaak meer vragen dan antwoorden. Waarom vind ik dit beeld eigenlijk zo mooi? Wat zou ik hiervan aan mijn kinderen willen mee geven? Moet alles altijd een tastbaar of meetbaar resultaat hebben?

VERADEMING

De deelnemers hebben verschillende achtergronden: van zeer kerkelijk betrokkenen tot mensen die nooit in een kerk komen, katholiek en protestant, met en zonder kinderen. De samenstelling van de groep wisselt. Niet iedereen kent elkaar. Juist deze verschillende achtergronden maken de gesprekken levendig en zorgen dat er verschillende perspectieven zijn. Wat de deelnemers met elkaar delen, is dat ze van ongeveer dezelfde leeftijd zijn en dus in dezelfde levensfase.

Wat ze ook met elkaar delen, is dat ze het fijn vinden om één keer per maand een avond vrij te maken voor een goed gesprek. Een van de deelnemers verwoordde het zo: ‘Ik heb een drukke baan, kinderen en daarnaast doe ik ook nog veel vrijwilligerswerk. Dan is het een verademing om hier even rust te krijgen en stil te staan bij wat ik eigenlijk belangrijk vind. Hier wordt niets van mij verwacht. Dit doe ik voor mij.’ Een ‘goed gesprek’ veronderstelt openheid voor het spirituele, maar dit komt niet altijd expliciet ter sprake. Het is mooi als je ’s avonds naar huis gaat en constateert dat er diepgang en verrijking is geweest.

Roep, roep om ruimte,

om lengte en breedte en hoogte en diepte.

Lok, lok de lengte,

de lengte die keert het achterste voren.

Bid, bid om breedte,

om breedte die keert het averechtse om.

Hoop, hoop op hoogte,

op hoogte die keert het onderste boven.

Delf, delf de diepte,

de diepte die keert het binnenste buiten.

Leef, leef de liefde,

de liefde die keert ons om en om en om en om.

< Terug