< Terug

Niet hoog te paard

Ezels

Dit artikel is een gratis introductie op het themanummer van Open Deur over ezels (2021, nr. 10). Onderaan het artikel vind je de andere bijdragen uit het nummer. Ben je benieuwd naar andere nummers van Open Deur? Bekijk dan alle artikelen.

Een van de bekendste bijbelverhalen waarin de ezel een rol speelt, is dat van de intocht van Jezus in Jeruzalem, kort voor zijn sterven. Is het toeval dat Jezus hier op een ezel rijdt?

De ezel bij de intocht droeg Jezus niet alleen, maar hij symboliseerde ook iets. Wat dan? Deemoed en dienstbaarheid. Het volgende verhaaltje gaat daarover.

‘Nee!’ zei de ezel. ‘Nee! Nooit meer! Ik houd ermee op om van alles te sjouwen. Laat de statige kameel eens wat meer doen dan alleen deftige mensen vervoeren. Laat het paard ook eens wat meer doen dan koetsen van koningen trekken. Ik houd ermee op!’ De andere dieren keken de ezel beteuterd aan.

Net als de kinderen die graag een ritje op zijn rug mochten maken. En de houthandelaar die de ezel nodig had om zijn handeltje te vervoeren. En Jozef en Maria met haar kind in de buik, die nog zo’n eind moesten lopen naar Bethlehem. ‘Nooit meer!’ zei de ezel stellig en stug en keek naar de grond. ‘Nee’, zei de ezel stug en keek voor zich uit. ‘Nou vooruit dan maar weer’, zei de ezel en keek de mensen aan. Want hij wist: ieder mens moet soms gedragen worden.

Een 'palmezel' met Christus

Palmezel met Christus, Zuid-Duitsland, 1e helft 14e eeuw. Foto: André, wikimediacommons.org (CC-By-SA-2.0)

Lastezel van de mensheid

Jezus droeg volgens het christelijk geloof de lasten van de mensen: hun lijden, zonden, zorgen. Hij is de lastezel van de mensheid. Vandaar dat hij op een ezel Jeruzalem binnenreed. Als een koning, zeker, maar vooral als een ‘sjofele koning’. Heel anders dan de Romeinse keizers. Als die na een overwinning Rome binnenreden, was dat in een triomfantelijke parade hoog te paard, op een ‘paradepaard’. De keizer reed dan statig door de straten, omringd door soldaten en dienaren, en toegejuicht door de samengestroomde menigte.

Ook de vorsten van Assyrië, Babylonië, Egypte, Perzië gingen graag te paard. Hun paarden waren het statussymbool van hun macht, en hun militaire paarden en wagens waren de tanks van toen. De Israëlieten keken tegen hen op. Zij verlangden soortgelijke indrukwekkende dingen, die meer vertrouwen leken in te boezemen dan Gods trouw. De profeten uitten zich hier kritisch over, zoals Jesaja: ‘Wee hun die naar Egypte gaan om hulp, die hun heil zoeken bij paarden, vertrouwen op een groot aantal wagens en een overmacht aan ruiters (Jesaja 31:1).

Het lelijke eendje

Tegen deze achtergrond wordt de tekst van de profeet Zacharia over de komende Messias begrijpelijk. Hij tekent een koning die heel anders is: nederiger en dienstbaarder dan de koningen van de grootmachten van toen. Hij zegt: ‘Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.’ (Zacharia 9:9-10)Het paard was de limousine van de antieke wereld, de ezel het lelijke eendje. Dat een ezel Jezus draagt, maakt duidelijk dat hij geen kronieken zal achterlaten van veroveringen en macht. Met zijn verhaal zal het oermenselijke verhaal verteld worden over het lot van goedheid en onschuld in een harde wereld. Zijn verhaal zal niet gaan over het uitoefenen van macht over mensen, wel over het hebben van macht in de harten en zielen van mensen. En de humor van het geloof is dat geen van de legers die ooit marcheerden, geen van de keizers die ooit regeerden en geen van de koninkrijken die ooit heersten, zoveel invloed hadden als die man op die ezel.

Een ezel met een aalstreep

De legende van het ezelskruis

Veel ezels, met name van oorsprong wilde ezels, hebben een kruisvormige streep op de rug, de ‘aalstreep’. Hoe de ezel daaraan komt?

De ‘legende van het ezelskruis’ vertelt over de ezel die Jezus bij de intocht had gedragen.

Het dier hield veel van zijn Heer en had intens medelijden met hem toen Hij naar Golgota werd gevoerd. De kleine ezel wilde Jezus helpen zijn kruis te dragen. Maar hij werd weggeduwd.

Na de kruisiging bleef de ezel wachten totdat iedereen was weggegaan om van zijn Heer afscheid te nemen. Toen hij ziich omdraaide om te vertrekken, viel de schaduw van het kruis op zijn rug. Die schaduw is nog altijd te zien en vertelt over de bescheidenheid en trouw van de ezel.

Stephan de Jong is predikant van de Protestantse Gemeente Oudemirdum-Nijemirdum-Sondel en redactielid van Open Deur.

Lees meer uit dit nummer van Open Deur

Esther van der Panne


Ezels zijn dom. Nee, ze zijn slim. Ze zijn dwars. En geduldig. Dromerig. Ernstig. Droevig. Sjofel. Hoe komt het toch dat ezels als dom te boek staan? Dom en dwars. Is het misschien die dwarse koppigheid die ervoor zorgt dat we ze dom noemen? Maar dat koppige schijnt niet te kloppen. Ezelkenners zeggen dat ezels

Lees verder

Willem van Reijendam


column Niet iedere ezel is de beroemde éénjarige muisgrijze Ezel, die in de visie van Gerard Reve, als reïncarnatie van God tot driemaal toe etcetera, maar elke ezel had dat kunnen zijn, want ezels worden tenslotte allemaal een keertje 1. Misschien dat ik op mijn beurt daarom wel zo dol ben geworden op ezeltjes. Maar

Lees verder

Peter Dierinck


De mismoedige ezel Iejoor uit de verhalen over Winnie de Poeh heeft het moeilijk met zichzelf en anderen. Maar de anderen laten zich daardoor niet uit het lood slaan en blijven liefdevol met Iejoor omgaan. Iejoor is nu eenmaal Iejoor. De verhalen van Winnie de Poeh en zijn vriendjes werden geschreven door A.A. Milne voor

Lees verder

Jacomette de Blois


Wat houd ik van die droevige doorzetters die kijken alsof ze al veel leed in de wereld gezien hebben. Ze sjouwen door met een fabelachtige draagkracht. En er zit een kop op. Wanneer ben ik van ezels gaan houden? Misschien was het in die kerkdienst in het verpleeghuis toen ik de mensen vroeg: ‘Zal ik

Lees verder

Harold Schorren


Wie in een boek makkelijk iets terug wil vinden, vouwt een hoekje van de bladzijde om. Een ezelsoor wordt dat genoemd. U moet aardig wat hoekjes omvouwen, wilt u alle plekken in de Bijbel terugvinden waar gesproken wordt over ezels. Tamme ezels en wilde ezels, ezelinnen en veulens… Wie alle plekken opzoekt, zal ook bijzondere

Lees verder

Beate Rose


Wie is dom, wie is wijs? Wie moet je geloven en volgen, en van wie leg je de beweringen naast je neer? In tijden van nepnieuws en samenzweringstheorieën zijn deze vragen dringender dan ooit. Hoe kun je het kaf van het koren scheiden? Mannen zien er intelligenter uit dan vrouwen, in de ogen van onbekenden.

Lees verder

Lianne van Oosterhout


Voor wie hoog te paard zit, ziet de omgeving er heel anders uit dan voor wie op een ezel rijdt. Wie een comfortabel huis heeft, weet vaak niet hoe het is als je op straat leeft en de stad je huiskamer is. Ik loop met iemand over een brug met mooie plantenbakken en uitnodigende bankjes.

Lees verder

< Terug