< Terug

Over de grondwoorden en vertaling van het bijbels getuigenis

Het uitgeven van de Bijbelse Theologie van Frans Breukelman (1917-1993) mag een langdurige geschiedenis genoemd worden. Dertig jaar geleden, oktober 1980, verscheen het eerste cahier Bijbelse Theologie I,1, Schrift-lezing. De laatste twee delen (een over Genesis, met daarin een exegese van Genesis 1:1-2:3, en een over Matteüs, met daarin een exegese van Matteüs 27:55-28:20) zullen in het voor- en najaar van 2010 verschijnen, zo meldde de Stichting Breukelman in haar Nieuwsbrief van december 2009. In oktober 2009 verscheen Bijbelse Theologie Deel 11,2 onder de titel Sjemot. De eigen taal en de vertaling van de Bijbel bij Kok in Kampen, dat als een fragmentair vervolg wordt gepresenteerd – althans het eerste deel van dit boek – op Biblische Theologie Deel II Debharim. Der biblische Wirklichkeitsbegriff (Kampen: Kok 1998).

Lees het hele artikel

< Terug