< Terug

Pastoraat en dementie

Wat moet je doen als leden van je geloofsgemeenschap dementie krijgen? Kunnen ze naar de kerkdienst blijven komen? Wat zeg je wel (of juist niet) tijdens een pastoraal bezoek. Theologie.nl geeft je praktische handreikingen over de manier waarop je als kerk invulling kan geven aan de pastorale zorg aan mensen met dementie. Op deze themapagina ‘Pastoraat en dementie’ staan artikelen, tips, een podcast en boeken voor vrijwilligers en professionals in de kerk.

Pastoraat en dementie

In ‘Pastoraat en dementie’ geeft Annemarie Roding-Schilt handvatten aan vrijwilligers en professionals in de kerk. Dit boek helpt met praktische tips en voorbeelden bij de zoektocht naar antwoorden. Annemarie Roding-Schilt laat zien dat gemeenteleden met dementie van grote betekenis kunnen zijn voor de kerk. Het boek is bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met pastorale zorg en voor mantelzorgers. Het is ook geschikt als ondersteuning bij een training of workshop.


Bestel jouw exemplaar voor €14,99.

cover pastoraat en dementie

Lees deze artikelen aansluitend op pastoraat en dementie

Pastoraat bij dementie 
Annemarie Roding-Schilt

Basisinformatie en tips. ‘Dementie’ is een verzamelnaam, het is geen ziekte op zich. Als je zegt ‘iemand is dement’ dan zeg je eigenlijk: iemands hersenen zijn zó aangetast, dat hij of zij de controle over het leven heeft verloren.

Liefde wordt niet dement
Redactie theologie.nl

Barbara Zwaan (1962) is theologe, werkzaam als geestelijk verzorger en redactrice van Herademing en het Tijdschrift voor Geestelijk Leven. Ze schreef een artikel over dementie. Dit artikel is verschenen in Speling 71 (2019) nr. 1, 52-57.

Geloven, ondanks de ziekte van Alzheimer?
Redactie Theologie.nl

De ziekte van Alzheimer is een ontluisterende aandoening. Niet zozeer vanwege de vergeetachtigheid, hoe lastig deze ook is, maar door het verlies van waardigheid. Maar wat betekent dit voor het geloofsleven van de Alzheimerpatiënt? Kan een oudere met dementie die zijn eigen vrouw niet meer herkent nog wel in God geloven? Ik wil bij deze vragen een paar opmerkingen maken.

Over pijn zingen – samen zingen in het pastoraat
Matthijs Den Dulk

Het is intiem. Maar er zijn momenten waarop het kan: samen zingen in het pastoraat. En niet zelden zijn die momenten tot rijke zegen.

Liefde wordt niet dement

Barbara Zwaan

Als ik tegen mensen zeg dat ik als geestelijk verzorger in een verpleeghuis werk, volgt al snel de vraag: ‘Is dat niet heel zwaar?’ In een notendop geeft die vraag weer hoe er over het algemeen gedacht wordt over verpleeghuizen en de mensen die daar wonen, met name over mensen met dementie.

In gesprek met mensen met dementie

Anja Bruijkers

Op bezoek gaan bij mensen die vergeetachtig worden – het overkomt kerkelijke bezoekmedewerkers regelmatig. In dit artikel wordt geschreven over wat zich bij dementie afspeelt en hoe we daar het best op kunnen reageren. Nabijheid blijft van belang.

'Ik ben weer even iemand'
Marike de Reuver-Schuurman

Bezoekmedewerkers bij ouderen en mensen met dementie vragen nogal eens om aanwijzingen hoe het gesprek gaande te houden. Als zo’n hulp volgt hier het verhaal over het ‘Klein Levensboek’. U doet er vast inspiratie aan op!

Met ouderen in gesprek
Gerry Kramer-Hasselaar

Welke thema’s en vragen kunnen in het bezoekwerk aan ouderen ter sprake komen? En welke mogelijkheden zijn er voor ontmoeting en gesprek in groepen? In dit artikel vindt u enkele concrete ideeën en aandachtspunten.

Artikelen geschreven door Tim van Iersel, dementiedominee en ethicus

Geven en ontvangen – bij dementie

Dementie lijkt me verschrikkelijk”, zegt een mevrouw tegen me. Ze heeft zojuist vernomen dat ik in verpleeghuizen elke dag mensen met dementie ontmoet. “Dat je zo wegkwijnt, nee”, voegt ze er aan toe. “Je kunt dan helemaal niks meer voor anderen betekenen.”

Vieringen voor mensen met dementie

Stilletjes komt ze de omgebouwde vergaderruimte van het verpleeghuis binnen geslopen. Beschroomd neemt ze plaats naast haar moeder met dementie, die bij de kleinschalige kerkdienst aanwezig blijkt te zijn. Ik heet haar met een knipoog welkom, maar laat me niet verstoren. Totdat ik haar bij de gezongen geloofsbelijdenis plotseling zie huilen. Na afloop komt ze zich verontschuldigen: ‘Het spijt me dat ik de viering zomaar binnenkwam en ook nog moest huilen.’ Ze heeft rode wangen van schaamte. ‘Dat geeft niets,’ zeg ik, ‘maar hoe kwam dat?’ vraag ik. ‘Mijn moeder kan niet meer praten,’ zegt haar dochter. ‘Ik kan eigenlijk nauwelijks nog met haar communiceren. Maar nu zag ik haar de hele geloofsbelijdenis meezingen, uit haar hoofd!’ vertelt ze ontroerd. ‘Dat vond ik zo mooi en bijzonder!’

'Moet ik eerlijk zijn tegen iemand met dementie?'

In het omgaan met mensen met dementie doen zich onherroepelijk dilemma’s voor. Je moet keuzes maken – welke afwegingen maak je daarbij? welke waarden spelen mee, en geven de doorslag?

Vergeten , maar niet vergeten worden

Iedere kerkgemeenschap komt in en via gemeenteleden in aanraking met dementie. Hier komt de vraag aan de orde hoe mensen met dementie en hun partners en kinderen deel uitmaken van de gemeente, hoe zij hun ervaringen kunnen delen en op verhaal kunnen komen.

Boeken die aansluiten op het thema: pastoraat en dementie

'k Zou zo graag een ketting rijgen

'k zou zo graag een ketting rijgen

De ballonnen van opa

De ballonnen van opa

Wat Alzheimer met je doet

wat Alzheimer met je doet

< Terug