< Terug

Preekillustraties: Kerst

 • Eenmaal zal het heelal de maatslag overnemen van het kleine hart dat in Bethlehem begon te kloppen.

  Okke Jager

 • Wie zal het Kerstfeest op de juiste manier vieren? Degene die alle geweld, alle eer en aanzien, alle ijdelheid, alle hoogmoed, alle eigenwilligheid eindelijk aflegt bij de kribbe.

  D. Bonhoeffer

 • Kerstmis is verliefelijkt, maar ook verliederlijkt. Zijn liturgie is echter fel helder als een krakende vriesnacht.

  Willem Barnard

 • Dat is de bedoeling van het kerstfeest: dat we onszelf gaan aanváárden, zoals God ons heeft aanvaard.

  A.A. van Ruler

 • Onze kerstbomen hebben te weinig van een brandend braambos en helemaal niets van een lopend vuur.

  Willem Barnard

 • Christus ligt in de kribbe, maar Hij draagt de aarde, Hij drinkt aan Maria’s borst, maar Hij voedt de engelen. Hij wordt in doeken gewikkeld, maar Hij bekleedt ons met onsterfelijkheid. Hij heeft geen plaats gekregen in de herberg, maar Hij bouwt voor Zichzelf een tempel in de harten van de gelovigen.

  A. Augustinus

 • Het Woord is vlees geworden, omdat God het vlees aannam, niet doordat God in vlees veranderde.

  A. Augustinus

 • Christus is klein geworden en Hij lag in de kribbe, maar Hij raakte Zichzelf niet kwijt. Hij nam aan wat Hij niet was, maar Hij bleef wat Hij was.

  A. Augustinus

 • Al werd Christus duizend keer in Bethlehem geboren en niet in jou, dan blijf je voor eeuwig verloren.

  Angelus Silesius

< Terug