< Terug

Preekillustraties: Macht

Wou iemand regeren zonder schuld? Regeren, macht uitoefenen is in het beste geval nog spelen met vuur. Het is boetseren met radioactieve klei.
Willem Barnard

Waarom kennen godsdiensten wel een hogere macht toe aan goed en kwaad, maar niet aan humor, muziek of stilte?
Paul van den Berg

Christelijke machtsvorming is een contradictio in terminis.
A.A. Spijkerboer

De hofpredikant preekt over de tekst: ‘God heeft het geringe uitverkoren om het machtige te beschamen’, en er is niemand die lacht.
Sören Kierkegaard

< Terug