< Terug

Preekillustraties: Rijkdom

De rijke is niet gelukkiger dan hij die genoeg heeft.
Onbekend

Vreemd: 20 euro lijkt zo veel als je naar de kerk gaat, maar zo weinig als je er mee gaat shoppen.
Onbekend

Grote schatten brengen grote nood. Zolang ik van het mijne geniet, ben ik rijk. Ik maak me er geen zorgen over hoe ik mijn rijkdom voor anderen moet verbergen. De zorg over hoe men zijn geld behoudt is de verschrikkelijkste slavernij.
M. Luther

Niet in het grote bezit, maar juist daarin, dat je minder nodig hebt, ligt de rijkdom.
Chrysostomus

Onze rijkdom wordt niet berekend naar onze inkomsten, maar naar onze uitgaven.
Watchman Nee

Gezien de rijkdom van het christelijke westen, kent Gods goedheid wel degelijk grenzen.
Terzijde

Rijk is wie plezier heeft van zijn rijkdom.
Uit de Talmoed

Niet dat het hebben van geld zo goed is; het niet hebben, dat is zo slecht.
Joods gezegde

Er is materiële maar er is ook spirituele armoede die moeilijker en dieper is en ook woont in de harten van heel rijke mensen. Rijkdom is niet alleen bezit en geld, maar ook onze gehechtheid en ons misbruik ervan. Als dingen onze meester worden, ziin we erg arm.
Moeder Teresa

Tevredenheid is niet : krijgen wat je wilt.
Maar willen wat je hebt.
Anoniem.

Het zijn niet jouw bezittingen waarmee je je grootmoedig toont tegenover de arme. Je geeft slechts terug wat hem toebehoort. Want jij hebt je toegeëigend wat bestemd is voor gemeenschappelijk gebruik. De aarde is voor allen, niet alleen voor de rijken.
Ambrosius

< Terug