< Terug

Preekillustraties: Schepping

 • De leerlingen vroegen aan rabbi Ismaël ben Joshua: “Hoe komt het dat een man gemakkelijker te overtuigen valt dan een vrouw?”

  Hij antwoordde: ”Adam werd geschapen uit een klomp aarde die de Almachtige besprenkelde met water om hem te kunnen kneden en herkneden, totdat Hij zag dat het goed was. Maar Eva werd geschapen uit een harde rib, leg die dagenlang te weken en ze buigt nog niet”.

  Onbekende bron.

 • Men moet nooit iets overhaast doen. Zelfs God heeft de wereld niet in één dag geschapen. Napoleon

 • God schept uit het niets en dan zeg jij: Hoe verwonderlijk! Maar het is nog veel wonderbaarlijker dat Hij heiligen uit zondaars schept.

  Sören Kierkegaard

 • God als onze Vader, als de Schepper is ons onbekend, voorzover hij niet door Jezus bekend is.

  Karl Barth

 • De belijdenis van de Schepper is een conclusie uit de belijdenis van de vleesgeworden liefde.

 • (K.H. Miskotte)

 • Wie de naam van God toonloos leest vanuit de slaperige vooronderstelling dat een ieder wel weet wie hier bedoeld wordt, om dan met ijver de woorden te spellen die informatie verschaffen over de toedracht van het scheppingswerk, gaat aanstonds scheef.

  J.M. de Jong

 • Dat God de Schepper is, is een geloofsartikel uit de kerk en geen wet uit de natuur of een stelling uit de school.

  O. Noordmans

 • De geloofsuitspraak dat God Schepper is van hemel en aarde is een motie van vertrouwen.

  A. van de Beukel

 • De schepping is voor mij niet een soort buitenste duisternis, die rondom de bijbel ligt te wachten maar de plek licht rondom het kruis zelf.

  O. Noordmans
  Uit de verzameling van ds. Gert Marchal

 • God gaf aan zijn schepping slechts een enkele zuil ten grondslag: de liefde.

  Carmen Sylvia

 • In de kerk leren wij de schepping en de geschiedenis niet eerst op natuurlijke wijze kennen om er dan een preekje bij te doen. Dat is heidense religie.

  O. Noordmans

 • De belijdenis van de schepping neemt de vorm aan van kennis van ellende. Dat is de reformatorische opvatting van de plaats der schepping in onze geloofsbelijdenis.

  O. Noordmans

 • Wie de oude schepping niet eert, is de nieuwe niet weerd.

  Otto de Bruijne

 • Als God op de zesde dag was gaan rusten hadden we nu een werkweek van vier dagen gehad.

  Terzijde

 • God zag

  dat het goed was

  maar dat is lang geleden.

  Wim Gijsen

 • Er bestaat, buiten het geloof, geen enkele zekerheid over of de mens geschapen is door een goede god, een boze duivel of zo maar.

  Blaise Pascal

 • Er zijn zes nieuwe scheppingsdagen nodig: het tohuwabohu (woestheid en ledigheid) is tegenwoordig nog groter dan toen.

  Joods spreekwoord

 • Het geheimenis van de schepping ligt in de handen van de Gekruisigde.

  A. van de Beek

 • Je schept niets, als je niet liefhebt. Als je liefhebt, schep je alles.
  Marc Chagall

 • A baby is God’s opinion that life should go on.

  Carl Sandburg

< Terug