< Terug

Preekillustraties: Vasten

 • Vasten is allerminst een negatief woord, het betekent: één ding zo vast voor ogen te houden, dat allerlei daarnaast bijkomstig wordt.

  Willem Barnard

 • Vasten betekent ‘vasthoudend zijn’, geconcentreerd op, met volle inzet en aandacht bij hetgeen komende is, ja bij Degene die komende is.

  Willem Barnard

 • Sommige mensen hechten meer waarde aan het vasten dan de Schrift en het gezond verstand dat doen; anderen hebben het volkomen veronachtzaamd.

  John Wesley

 • Vasten maakt apostelen, een goede keuken diplomaten.

  Carmen Sylvia

 • Een moeder ‘stilt’ het kind door het de borst te geven. Door het kind te stillen wordt het langzaamaan rustig. Vasten ‘stilt’ op een andere manier onze honger. Het brengt ons tot rust doordat wij de oorzaak van onze honger bereiken, doordat wij de honger als verlangen naar liefde en bemind worden, naar vervulling en tevredenheid beleven. Als de moeder het kind stilt, is het niet alleen het voedsel dat de honger stilt, maar ook de liefdevolle genegenheid die het kind tot rust brengt. In het vasten zien wij af van verzadiging. Wij richten ons in liefde op ons eigenlijke verlangen.
  Anselm Grün

< Terug