< Terug

Stap in het onbekende

Al het vertrouwde achter je laten. Een nieuwe start maken. Omwille van een hoger doel, een groter belang. Dat kan betekenen dat je een vogel zonder nest wordt.

De Amerikaanse Kiersten Rich leek het allemaal voor elkaar te hebben. Ze had een topbaan in de financiële sector, een mooi appartement en kon alles kopen wat ze maar wilde. Gelukkig werd ze er alleen niet van. ‘Ik had niet gedacht dat het najagen van het maatschappelijke idee van “succes” me zou leiden naar een onbevredigend en ongelukkig leven.’ In 2011 besloot ze alles op te geven en de wereld rond te gaan reizen. Inmiddels heeft ze 70 landen bezocht en houdt een website bij voor vrouwen die alleen op reis gaan. ‘Ik heb tijdens mijn reizen honderden mooie zielen ontmoet en grootse avonturen beleefd.’ Het vertrouwde achter je laten is iets wat ook de leerlingen van Jezus gedaan hebben. Jezus riep ze bij hun vissersnetten vandaan en ze lieten alles achter om hem te volgen. Drieënhalf jaar lang reisden ze met Jezus door het land. Onderweg ontmoetten ze tientallen nieuwe mensen, aten en dronken samen, hielpen en genazen waar ze konden.

Eenzaamheid

Er is iets bewonderenswaardigs aan, om zo je oude leven achter te laten en het – omwille van een hoger belang – anders te gaan doen. Zo keek de monnik en mysticus Thomas Merton met verwondering naar de ‘abten en apostelen’ in het klooster die omwille van Christus alles achtergelaten hadden. Zou jij dat kunnen, alles achterlaten en een nieuwe start maken?

Hoewel zo’n stap indrukwekkend is, zit er ook een andere kant aan. ‘Ze verlieten hun huizen om Hem te volgen die geen hol om in te slapen had. Ze volgden de Grote Vogel zonder nest’, zei Merton over Jezus en zijn volgelingen. Hij verwijst naar de uitspraak van Jezus in het evangelie volgens Matteüs: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ Dat zijn woorden waarin eenzaamheid weerklinkt. Jezus heeft geen plaats op aarde waar hij werkelijk thuis is. Zijn thuis is bij de Vader in de hemel.

Luc Blomme. ‘Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden hem’.

Leren begrijpen

Als je bij Jezus hoort, dan zou je dat ook kunnen ervaren. Je bent nog wel in de wereld, maar niet meer van de wereld. Begrijp je de onzekerheid en de eenzaamheid die daar ook bij zullen horen?

Ben je bereid het vertrouwde, je gemak achter je te laten? Bovendien is het de vraag of mensen je zullen begrijpen. Maar begrepen worden is niet het belangrijkste. Toen Frère Roger, de stichter van de kloostergemeenschap van Taizé, in 1940 op de fiets stapte om van Genève naar het Franse Taizé te rijden, zullen velen hem niet begrepen hebben. Hij had echter deze leefregel in gedachten: liever alles te leren begrijpen dan zelf begrepen te worden.

Dat is een avontuurlijke insteek. Het betekent: altijd het onbekende durven instappen. Je openstellen voor een universum dat je niet kent. Je elke dag, bij elke ontmoeting, weer durven laten verrassen. Het zal je veel kosten, ook jij zult een vogel zonder nest zijn. Maar het is beter om uit te vliegen, dan nooit echt geleefd te hebben.

Niels Gillebaard is predikant van de Protestantse gemeente Heerhugowaard. Hij maakte de afgelopen jaren wekelijkse bijdragen voor het landelijke online-platform mijnkerk.nl van de Protestantse kerk in Nederland.

Thomas Merton schrijft over de ‘Grote vogel zonder nest’ in ‘Wegen naar het paradijs. Een dagboek van wijsheid en geloof.’ Tekst: ’16 april’ (Lannoo/Ten Have, 2001). De uitspraak over de mensenzoon staat in Matteüs 8:18-22.

< Terug