< Terug

Thema: 75 jaar Israël

Podcast aflevering 41Dit jaar bestaat Israël 75 jaar. Dit staatkundige Israël althans, de medinat jisrael Israël is niet zomaar uit de hemel gevallen. Het heeft een voorgeschiedenis van duizenden jaren, van ups en downs. Tom Mikkers gaat in deze aflevering in gesprek met Piet van Midden, Israël-kenner, oprichter van reisbureau Drietour en is voorzitter van de Vereniging Hebreeuws en van het OJEC, het Overlegorgaan van Joden en Christenen.

Artikelen aansluitend op het thema Israël

Volk, Israël
Jaap Overeem

De woorden ‘Israël’ en ‘volk van God’ spreken veel gelovigen in één adem uit. Het geeft aan dat Israël een bijzondere plaats heeft: Israël is niet één van de vele volken, maar is ten diepste te typeren als het volk van God. Deze speciale status dankt Israël niet aan zichzelf, maar aan de keuze van God voor dat ene volk. In deze lijn ligt ook de nieuwtestamentische gemeente: zij is door God uitgekozen. In veel kerkdiensten komt de verbondenheid met Israël tot uiting in de lezing van de Tien Geboden, het zingen van de psalmen en het bidden om ‘vrede voor Jeruzalem’.

De verschijning van Israël in de bijbelse theologie
Maarten den Dulk

Jonathan I. Israel beschrijft hoe de Joden tegen het eind van de zestiende eeuw in Europa verschenen, nadat ze in de eeuwen daarvoor langzaam maar zeker buiten de cultuur gesloten waren. Onverwachts kwam er een opening voor hun fysieke, culturele en religieuze deelname aan de West-Europese cultuur. Het moet te maken hebben gehad met de impasse waarin de inmiddels verdeelde kerken verkeerden en met de filosofische scepsis tegen de heersende politieke orde. In deze tijd van heroriëntatie kreeg men oog voor het andere, het vreemde, dat als zodanig iets te bieden had wat men zelf ontbeerde.

Beloofd land?

Dineke Houtman

In het Oude Testament is op meerdere plaatsen sprake van beloften, waarbij God een bepaald grondgebied belooft aan het volk Israël. De uitleg van dergelijke teksten is niet eenvoudig. Hoe staat het met de aanspraken van de oorspronkelijke bewoners van dat land? En is het een eeuwige onvoorwaardelijke belofte, of zijn er voorwaarden aan verbonden? En zijn de landbeloften uit de Bijbel ook nog toepasbaar bij conflicten over grondeigendom in onze eigen tijd?

Beloofd land: Brueggemann en de theologische tweekamp over Israël 1

Nico den Bok

Kanaän, Israël, Palestina: drie historische namen voor één landje op het kruispunt van drie werelddelen, momenteel bewoond door twee volken die het allebei claimen, maar in een ongelijke machtsverhouding. Van wie is dat land? Van de Israëli’s? Van de Palestijnen? Van allebei? Van geen van beide? Is het van God? Heeft God het aan één van deze volken gegeven? Of aan beide? Deze vragen houden theologisch Nederland al enkele decennia sterk verdeeld. De pijnlijke tweestrijd in het beloofde land zelf horen we terug in het debat.

Perspectieven op ballingschap en een diaspora-bestaan
Leon Mock

Ballingschap is een beeld dat door Joden zelf met de eigen identiteit wordt verbonden terwijl ook buitenstaanders het beeld van de ‘wandelende Jood’ op zoek naar een plaats in betere tijden herkennen. Maar dat is slechts een gedeelte van het verhaal. Gedurende grote delen van de Joodse geschiedenis is sprake van een diaspora-bestaan – een zelf gekozen bestaan als minderheid te midden van een niet-Joodse omgeving. Zo trekt men zich terug achter zelfgebouwde muren die de mensen binnen moeten beschermen tegen de schadelijke invloeden van buiten. Een zuivere enclave te midden van een onreine poel des verderfs. Het is dit fenomeen dat ten grondslag ligt aan de (ultra-)orthodoxe gemeenschap die afgebeeld wordt in de serie Unorthodox van Netflix.

Schrift 2018 over het Heilige Land
Lees ook het themanummer van Schrift over het Heilige Land

Meindert Dijkstra


Voor alle duidelijkheid een opmerking vooraf. Dit artikel gaat niet over de religieuze betekenis van het Heilige Land of Jeruzalem in het jodendom, het christendom of de islam. Het gaat juist niet over Jeruzalem of de enige tempel die er ooit was en mocht zijn en er nu niet meer is. Het gaat over al die heiligdommen die er eigenlijk naast de Tempel van Jeruzalem niet mochten zijn, maar er wel waren omdat de religieuze natuur van haar inwoners altijd sterker bleek dan de leer. In het Oude Testament speelt de ‘hoogte’ een ambivalente rol.

Lees verder

Margreet Steiner


Het ‘opgegraven land’ geeft zijn geheimen niet zomaar prijs. De geschiedenis van het Heilige Land is nog lang niet volledig geschreven en de relatie met de Bijbel is complex. Iedere claim van een opgraving dat hier het ultieme bewijs wordt geleverd van de historiciteit van de bijbelverhalen, moet met grote voorzichtigheid worden benaderd. Margreet L.

Lees verder

Anne Jaap van Den Berg


Al in de vijftiende eeuw werden uitgaven van bijbelverhalen versierd met allerlei illustraties, die vaak tot doel hadden deze verhalen te verduidelijken. Vanaf het eerste kwart van de zestiende eeuw werden geografische kaarten toegevoegd, in vroege bijbeluitgaven in een willekeurig aantal, variërend van één tot vijf.

Lees verder

Een beschouwing over het verhaal in de Bijbel waarin voor het eerst over de èrèts gesproken wordt als het land (Kanaän). Dat verhaal staat in Genesis 11,27–13,18. Het is de Heer die daar tegenover Abraham over begint.

Lees verder

Al eeuwen wordt het Heilige Land bezocht door mensen uit het ‘westen’. Reizigers met een grote verscheidenheid aan achtergronden, motieven en denkbeelden, waaronder handelaren, diplomaten, militairen, pelgrims, toeristen en wetenschappers. De reisverslagen en het beeldmateriaal die ze tijdens hun verblijf in het gebied vervaardigden, vormen een interessante getuigenis van de locaties die ze bezochten, de avonturen die ze er beleefden en de ontmoetingen die ze er hadden. In deze bijdrage een impressie hiervan.

Lees verder

Gerard van Broekhuizen


In mijn boekenkast staat nog steeds een oude schoolatlas voor Bijbelse geschiedenis, van Dr. A van Deursen, als negende druk uitgegeven door J.B. Wolters Groningen in 1961. Deze eenvoudige schoolatlas is niet dik, maar wel bijzonder vanwege de kaart die hieronder is afgebeeld.

Lees verder

Een van de adviezen die Theodoor Christiaan Vriezen – mijn vader – als student kreeg, was, dat je het beste oude culturen kon leren kennen door plaatjes te bekijken.

Lees verder

Boeken die aansluiten op het thema Israël

Israël, een wereld apart

israel en wereld apart theologie

Van Jeruzalem tot Jaffa

Cover van Van Jeruzalem tot Jaffa

< Terug