< Terug

Thema: Gender

Gender is een veelbesproken thema in de samenleving. Wat betekent de term en hoe kunnen we in (kerkelijke) gemeenschappen het beste over gender, seksualiteit en inclusiviteit praten? Op deze pagina vind je leestips en een podcastaflevering over dit thema.

Met René Erwich en Almatine Leenen

Elsbeth en Mark gaan met René Erwich en Almatine Leene in gesprek over vragen die leven rond gender en seksualiteit en hoe je die vanuit een theologisch raamwerk kunt benaderen. 

Portret Almatine Leene in de pastorie van de GKv te Hattem (foto: Nelleke Boonstra)
Wat zegt de Bijbel over LHTB en GenderSchrift over het thema Gender

In dit themanummer van Schrift wordt de diversiteit van perspectieven – die gendergericht benaderen met zich meebrengt – gepresenteerd in verschillende bijdragen. 

Mariecke van den Berg


Vragen over gender en geloof gaan voor Mariecke van den Berg ten diepste om de vraag voor wie er plek is in het christendom. Wie telt er mee, op welke manier, en wie bepaalt dat? De metaforen van het huis en de hut helpen om na te denken over die vragen.

Lees verder

De lezerscontext kan voor een groot deel de wijze van ontvangst van een boek bepalen. Of een boek overbodig, moedig, informatief wordt genoemd, kan een directe relatie hebben met dat wat de lezer heeft met het onderwerp. Wat de bijbel wél zegt over homoseksualiteit is zo’n boek met een verschillende ontvangst. Van juichend tot afserverend. Laten we eens kijken wat er eigenlijk staat in dat boek.

Lees verder

In dit artikel schrijft Ruben van Wingerden over kruisiging en gender. Kruisiging gaat altijd over mannen, toch? Maar waarom precies? En waarom wordt er specifiek naar onmannelijkheid verwezen? Werden vrouwen dan niet gekruisigd? Enkele bronnen over gekruisigde vrouwen en wat dat zegt over gender en kruisiging worden verkend.

Lees verder

Een preek over Genesis en het scheppingsverhaal. Wij kennen allemaal het scheppingsverhaal, toch? ‘God schiep Adam en Eva en zei: “Gaat heen en vermenigvuldigt u.”’ Een dergelijke versimpeling én verhaspeling van de Schrift zorgt tot op de dag van vandaag voor veel ellende, vooral voor hen die niet in ‘het plaatje’ passen.

Lees verder

Peter-Ben Smit


‘Mannelijkheid’ als onderwerp van genderkritisch bijbelwetenschappelijk onderzoek blijft een relatieve nieuwkomer, hoewel er in toenemende mate studie naar wordt gedaan. Een belangrijk thema daarbij zijn in de antieke wereld gangbare idealen van mannelijkheid (en vrouwelijkheid) en hoe vroegchristelijke teksten zich hiertoe verhouden. In dit verband speelt ook de vraag of antieke en vroegchristelijke antropologische idealen niet uiteindelijk androcentrisch zijn – anders gezegd: is de ideale mens uiteindelijk niet een man?

Lees verder

Gerard van Broekhuizen


Wat betekent de afkorting LGBTQIA+? Gerard van Broekhuizen gaat in op de betekenis van de afkorting en het belang van inclusiviteit, maar benadrukt ook de mogelijke tekortkomingen van deze verzamelterm. Het is tijd voor iets veel groters: een ander mensbeeld.

Lees verder

In het tweede hoofdstuk van het boek Genesis wordt ons verhaald hoe vreugdevol de ontdekking van het gender was voor de mens. Het is ook een verhaal van voortschrijdend inzicht. Zelfs God lijkt pas gaandeweg te ontdekken wat goed is voor de mens. We zouden hieruit kunnen afleiden dat die ontdekkingstocht met dit verhaal nog niet is afgelopen.

Lees verder

Willien van Wieringen


Gender, LGBTQIA+, queer theologie, mannelijkheid versus vrouwelijkheid en meer. De redactie van Schrift heeft het onderzocht en plaatst het in een bijbelwetenschappelijke context.

Lees verder

Boeken die aansluiten op het thema 

Vuur dat nooit dooft

vuur dat nooit dooft dded

De veilige kerk

Cover van De veilige kerk

Oké, ik ben dus homo

Cover van Oke ik ben dus homo

Verbonden voor het leven

Van hart tot hart

Homo in de biblebelt

Cover van Homo in de biblebelt

< Terug