< Terug

Thema: op zoek naar klimaatrechtvaardigheid

Klimaat onrecht - podcast met klimaatactiviste / scheppingsactivist Rozemarijn van 't Einde


Hoe kwam dominee Rozemarijn van ‘t Einde terecht tussen rebellen en activisten? En hoe reageert haar omgeving op disruptieve acties voor een rechtvaardiger klimaat waaraan ze deelneemt? Elsbeth en Mark gaan in gesprek met Rozemarijn, die hen meeneemt in de wereld van de klimaatbeweging. Ze spreekt openhartig over haar zoektocht naar een goede balans tussen haar gezondheid en de urgentie van de klimaatcrisis. En: in deze aflevering nemen we afscheid van Mark.

Boeken die aansluiten op het thema: klimaat onrecht

Rebelleren voor het leven

rebelleren voor het leven

Eenvoudig leven

eenvoudig leven

Groen en solidair

Cover van Groen en solidair

Toegewijd leven

toegewijd leven klein

Hoop voor de aarde

Cover van Hoop voor de aarde

VerduurSamen met Franciscus

Cover van VerduurSamen met Franciscus

Groene theologie

Lees ook deze artikelen aansluitend op klimaatrechtvaardigheid

Klimaatcrisis, ecotheologie en naastenliefde
Yanniek van der Schans

In dit Theologisch drieluik staat ecotheologie centraal: een thema dat steeds meer prominent is, en al een aantal jaren mijn hart heeft. Gezien de huidige leefomstandigheden is het hard nodig om hierover te schrijven. Er is inmiddels veel gezegd en geschreven over het klimaat en de Copernicaanse omwenteling die nodig is. Waar staat de ecotheologie in dit alles?

Brood en rechtvaardigheid in tijden van klimaatcrisis
Nienke Pruiksma

Recent is onder redactie van Cornelia Füllkrug-Weitzel, presidente van ‘Brot für die Welt’, het boek Klima geht uns alle an. Gedanken zur Lage der Schöpfung verschenen. De bijdragen laten zien hoe de klimaatcrisis vooral mensen in het zuiden van de wereld treft en daarmee een beroep doet op de hulp en solidariteit uit het noorden van de wereld. Sterker nog, wat in de afgelopen decennia gewonnen is aan welzijn en waardigheid in de leefomstandigheden van de armsten, dreigt nu weer verloren te gaan.

Hoop voor de schepping, handen uit de mouwen
Martine van Wolfswinkel

De christelijke natuurbeweging A Rocha heeft ‘de wind mee’. Klimaat en milieu staan volop in de belangstelling. Maar weet u ARocha ook te vinden…? Vandaar dit artikel hier.

Waar blijft plan(eet)B
Matthijs Den Dulk

Waarom zou je voor de aarde zorgen als die toch zal vergaan? Als God van plan is de aarde te vernietigen, is het dan zo’n probleem als we die ondergang nog wat bespoedigen? Voor een behoorlijk aantal mensen, vooral gelovigen van Amerikaanse fundamentalistische snit, zijn dit reële vragen. En hebben ze niet een punt? Want in tegenstelling tot wat de klimaatbeweging beweert is er in de Bijbelse traditie wel degelijk de hoop en verwachting dat er een nieuwe aarde, een ‘planeet B’ zal komen.

Consumanderen
Harold Schorren

IJskappen smelten, de zeespiegel stijgt. De aarde raakt uitgeput. En in onze hoop op internationale klimaatafspraken en maatregelen dreigen we steeds weer teleurgesteld te worden. Je zou er bijna apathisch van worden. Wat kunnen wij als simpele mensen doen tegen die overweldigende bewegingen in natuur, milieu en klimaat? Meer dan we denken.

De complexe dynamiek tussen religie en klimaatverandering

Eva van Urk-Coster

In dit artikel, dat gebaseerd is op mijn lezing tijdens het Nationaal Religiedebat 2021, beschrijf ik in vogelvlucht een aantal aspecten van de complexe dynamiek tussen religie en klimaatverandering.[1] Zijn er lijnen te ontdekken in de houding van christenen en andere gelovigen tegenover klimaatverandering?

Het belang van integrale ecotheologie

Eva van Urk-Coster

In haar drieluik over ecotheologie houdt Yanniek van der Schans een terecht en broodnodig pleidooi om een andere koers te gaan varen als welvarende, westerse mensen en ‘kerk’. Dat dienen we te doen op grond van bijbelse rechtvaardigheid en naastenliefde. Die visie onderschrijf ik van harte. Toch valt de ecotheologie (of ecologische theologie) als vakgebied niet samen met de persoonlijke christelijke roep om een vernieuwde ecologische levensstijl en praxis, wat Van der Schans lijkt te impliceren (met name in deel 2 en 3 van haar drieluik).

Groene theologie
Trees van Montfoort

Het is hard  nodig dat de verhoudingen tussen mensen  en de natuur hersteld worden. Groene theologie draagt bij aan het denken over die verhouding door te kijken naar het hele plaatje. Wat is de plaats van mensen in het grote geheel van Gods schepping?

De GroeneKerkenactie
Hester Oosterbroek

Van de Klimaatmars in Amsterdam op 10 maart naar de vraag wat we, als kerken in Nederland, zelf kunnen doen aan ‘verduurzaming’. Is uw kerk al een Groene Kerk?

Bomen als redders
Matthias Olthaar

We hebben bomen hard nodig in de strijd tegen klimaatverandering. Ze houden water vast en nemen broeikasgassen op. Kunnen wij onze leefwijze aanpassen? Minder consumeren waardoor minder bomen gekapt hoeven te worden? Overstappen op een meer plantaardig dieet?

< Terug