< Terug

‘…totdat zij het koninkrijk van God gezien hebben’

Over Lucas 9:27 en de context

Met een lastig vers (Lucas 9:27) eindigt het verhaal dat we kennen als het verhaal van ‘de belijdenis van Petrus/de eerste lijdensaankondiging’ (9:18-27). De cruciale vraag is: waarnaar verwijst ‘het zien van het koninkrijk van God’? Alle aandacht van de onderzoekers gaat doorgaans naar die vraag uit. Eenstemmigheid ontbreekt. In dit artikel zal ook ik niet aan deze vraag voorbijgaan, maar ik wil ook aandacht schenken aan de plaats van dit vers in de context. Dan denk ik allereerst aan de relatie met 9:22, en vervolgens aan de positie van dit vers in de directe rede van Jezus (9:23-27). Al eerder zal ik aandacht schenken aan de relatie met het verhaal van de verheerlijking op de berg (9:28-36). Ik begin evenwel bij de antwoorden die in de loop van de tijd op de centrale vraag van dit vers zijn gegeven om daarna mijn leesvoorstel met bijbehorende verantwoording aan de lezer voor te leggen.

Lees het hele artikel

< Terug