< Terug

Voorbereidingen

Bij Exodus 12,1-20 of Exodus 12,15-20 en Johannes 13,1-15

Keuze voor bijbelvertaling

Op elke bijbelvertaling valt wel wat af te dingen, theologisch of literair. Juist in deze diensten, waarin je (oudere) kinderen erbij wilt betrekken, is het raadzaam te kiezen voor een toegankelijke vertaling, zoals de Bijbel in Gewone Taal (BiGT). Bijkomend pluspunt: in september 2015 hebben de Protestantse Kerk en het Nederlands Bijbelgenootschap op basis van de BiGT de Samenleesbijbel uitgegeven. Kerk en (eet)tafel worden dan op elkaar betrokken.

Ben je voorbereid op wat komen gaat?

In de lezingen staan voorbereidingen centraal. Ook bij deze avond, waarin in veel kerken het heilig avondmaal gevierd wordt, horen voorbereidingen. Normaal een activiteit die aan veel volwassenen en kinderen voorbijgaat. Juist door het tijdstip (avond) en het feit dat het een doordeweekse dag betreft, kun je de kinderen laten meedoen met de voorbereidingen.

Voor de dienst: Het brood van de maaltijd (Exodus)

Zo kun je op de woensdagmiddag met de kinderen het brood voor het avondmaal bakken. Je kunt hen laten meehelpen bij het inrichten en het klaarzetten van de kerk. Wil je uitgaan van de lezing uit Exodus, kijk dan of je deze keer de maaltijd kunt vieren met zuurdesembrood. Misschien wil de diaconie op woensdagmiddag de kinderen meenemen naar een (lokale) bakker die hun uitlegt wat het verschil is tussen gewoon brood en zuurdesembrood.

Voor de dienst: Hoe ga je aan tafel? (Johannes)

Thuis leren kinderen dat je voorbereid aan tafel gaat, zeker bij een bijzondere maaltijd/feest: handen wassen, nog even naar de wc. Ook de leerlingen van Jezus worden voorbereid op wat komen gaat. Jezus wast hun voeten nog een keer schoon. Daarin bereidt Jezus hen nog een keer voor op dat waarvoor Hij gekomen is: om te dienen. Voeten wassen is in onze tijd niet meer nodig. Maar misschien willen kinderen de schoenen van gemeenteleden bij binnenkomst poetsen.

In de dienst: Gesprek

Door je voor te bereiden ben je al bezig met wat later die dag of de volgende dag staat te gebeuren. Door ’s avonds al de ontbijttafel klaar te zetten, of door de tassen voor de vakantie al in te pakken. Welke voorbereidingen tref jij zelf voordat je naar school gaat? Of voordat je gaat eten? En bereid je je ook voor als je naar de kerk gaat? Zo zal Jezus zijn leerlingen ook instructies geven hoe ze zich kunnen voorbereiden op wat komen gaat.

Bij Exodus 12:1-20 of Exodus 12:15-20 en Johannes 13:1-15

< Terug