< Terug

Wat staar je omlaag, wat kijk je omhoog?

Twee mysterieuze mannen in Lucas-Handelingen

In het laatste hoofdstuk van het evangelie volgens Lucas lezen we over vrouwen die het graf van Jezus leeg aantreffen. Ze gaan het graf binnen en zijn perplex. Dan staan er opeens ‘twee mannen in stralende kleding’ bij hen. De vrouwen kijken bang omlaag, maar de mannen vragen: ‘Wat zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is niet hier, hij is opgewekt.’ Vervolgens brengen ze Jezus’ eigen woorden in herinnering waarmee hij zijn weg door verraad, lijden, dood en opstanding had voorzegd (Luc. 24:1-8). In het eerste hoofdstuk van Lucas’ tweede boek Handelingen lezen we over mannen die naar de hemel staren, nadat Jezus is opgenomen in een wolk. Ook nu komen er ‘twee mannen in witte kleding’ bij hen staan, en weer gaat aan hun mededeling een vragende zin vooraf: ‘Galilese mannen, wat staan jullie naar de hemel te staren? Deze Jezus die bij jullie vandaan in de hemel is opgenomen, zal komen op de manier waarop jullie hem naar de hemel zagen gaan’ (Hand. 1:4-11). In beide gevallen, aan het eind van het eerste boek en aan het begin van het tweede, gaan de aangesprokenen niet met de mannen in gesprek, maar keren zij terug naar de gemeenschap in Jeruzalem (Luc. 24:9, Hand. 1:12).

Lees het hele artikel

< Terug