< Terug

Zegen wie jou vervloekt

‘Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.’ Dat zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Wat zou hij daarmee bedoelen?

Op een avond van Open Doors, een stichting die zich inzet voor vervolgde christenen, hoorde ik een verhaal over een Egyptisch jongetje. Hij kwam uit een christelijk gezin. Dat was voor de onderwijzer op school genoeg om hem altijd een onvoldoende te geven, ongeacht de kwaliteit van zijn werk. Christenen pesten: het komt wereldwijd voor, meer dan wij meestal beseffen. Het kan ook erger, tot moorden toe.

Pesten of vermoorden is iets anders dan vervloeken, letterlijk dan. Maar het gaat om hetzelfde: je gunt iemand niet het licht in de ogen of een toekomst om te leven. Je plaatst iemands leven onder een vloek.

Vanaf het begin van het christendom werden christenen vervloekt, vervolgd, vermoord. De woorden van Jezus, ‘zegen wie jullie vervloeken’, hadden voor zijn eerste volgelingen alles te maken met de situatie waarin ze leefden.
Er is ook een andere kant: in de geschiedenis van de kerk zijn het niet zelden christenen geweest die anderen vervolgden. De kerkgeschiedenis kent inktzwarte bladzijden. Dat neemt niet weg dat het christendom zelf ook altijd een vervolgde godsdienst is geweest, tot op de dag van vandaag.

Zwijgend knikken

Hoe antwoord je op een vervloeking? Jezus zegt: niet met een tegenvloek, nee, antwoord met een zegen. Wat dat is?

Net als vervloeken veel meer kan zijn dan schelden, kan zegenen ook uit meer dan woorden bestaan. Ik denk dat Jezus vraagt om niet volgens het principe ‘oog om oog, tand om tand’ te reageren. Jezus hield meer van een verrassende, positieve manier van reageren. Het volgende verhaal uit de eerste eeuwen van het christendom geeft hiervan een illustratie. Het stamt uit de traditie van de woestijnvaders, monniken die vanaf de vierde eeuw in de woestijnen van Egypte en Syrië woonden.

In een dorp raakte een ongehuwd meisje zwanger en baarde een kind. Zij vertelde wie de vader was: de wijze kluizenaar die verderop in de woestijn woonde. De familieleden van het meisje gingen samen met een groot aantal dorpsgenoten naar de grot van de kluizenaar. Ze scholden hem uit, trokken hem naar buiten en droegen hem op dat hij als vader van het kind voor de opvoeding ervan zorg moest dragen. De kluizenaar knikte zwijgend.

Nadat de dorpelingen waren weggegaan, nam de kluizenaar het kind op en ging naar het dorp. Daar vond hij een vrouw die tegen betaling bereid was om het kind te verzorgen en op te voeden. Er ging meer dan een jaar voorbij. Het meisje dat het kind had gekregen, kreeg steeds meer wroeging. Uiteindelijk gaf zij toe dat ze de waarheid niet had verteld. De kluizenaar was niet de vader van haar kind, het was een jongeman uit het dorp. Haar familie en de dorpelingen hadden nu grote spijt over hun onterechte beschuldiging. Ze gingen weer naar de kluizenaar en vroegen hem nederig om hen te vergeven. De kluizenaar zei niets en knikte zwijgend.

Onverwachte mildheid

In dit verhaal zegent de kluizenaar zijn belagers niet zozeer met woorden, maar met zijn verrassende houding.

‘Zegenen is stellen onder de bestraling der liefde’, zoals de theolooog E.L. Smelik ooit prachtig schreef. Een zegen kan een goed woord zijn, maar net zo goed (en misschien mooier nog) een gulle houding, een knieval of onverwachte mildheid. Daardoor kun je misschien een bruggenhoofd bouwen naar degene die je vervloekte of onrecht aandeed, en zo een nieuwe relatie doen groeien. Een zegen is zo bezien een zaadje dat je in je tegenstander zaait en dat kan uitgroeien tot iets… tja, tot iets zegenrijks.

Maar ik weet: dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een echte zegen is nooit goedkoop.

 


De woorden van de zegen worden op ons gelegd:
als zaden in ons gezaaid,
als de regen die de aarde vochtig maakt en vruchtbaar doet zijn,
als de zon die de aarde verwarmt en alles doet groeien.

De uitspraak van Jezus staat in Lucas 6:27

Stephan de Jong is predikant in de Protestantse Gemeente Oudemirdum-Nijemirdum-Sondel en redactielid van Open Deur.

Bekijk alle Open Deur 2021 nr. 4 artikelen:


‘Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.’ Dat zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Wat zou hij daarmee bedoelen?

[lees verder]

Holkje van der Veer


Lezers van Open Deur vertellen over de ervaring van je gezegend voelen. Dat kan een moment zijn waarop je beseft: hier loopt een gezegend mens.Of een moment dat er rust over je komt, vertrouwen dat het goed komt. Of je weet je gezegend met iets wat bijzondere waarde voor je heeft.   Schrift Ik voel [lees verder]


Zegenen van het brood ‘Ik groeide op in Veenhuizen, in een katholiek gezin met acht kinderen. Mijn moeder zorgde voor het huishouden en mijn vader werkte bij justitie en ging ’s morgens naar zijn werk.Als ontbijt kregen wij één boterham en een bord havermoutpap, ‘s middags aten wij warm en ‘s avonds waren er drie [lees verder]

Harold Schorren


Hij was begin twintig en kwam uit Mexico. Met veel moed en nog meer hoop was hij een opleiding in Europa begonnen. Maar heimwee verlamde hem. Terug naar huis gaan was geen optie. Hij mocht niet opnieuw falen.Op Tweede Kerstdag kwam hij bij mijn tafeltje staan in de Laurenskerk. Zijn oog was gevallen op het [lees verder]


Een meditatie over de woorden van een zegen uit de Bijbel, die heel vaak klinken aan het einde van een kerkdienst of viering: de zegen van Aäron. De Heer zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen:‘Moge de Heer u zegenen en u beschermen, moge [lees verder]

Willem van Reijendam


Column Sinds er op Facebook een emoticon rondwaart dat staat voor ‘voelt zich gezegend’, een lachend legogezichtje uitgedost met een aureooltje, zie je die frase daar geregeld langskomen. De mensen die het over zichzelf schrijven, voelen zich dan meestal gezegend met hun geliefde of met vrienden en vaak is dat dan achter een ontbijt op [lees verder]


Een zegen heeft iets van een compliment. Je zegt goede en mooie woorden tegen een ander. Een zegen heeft ook iets van een wens. Maar een zegen is toch ook meer, toch anders. Het is avond; het kind ligt in bed, is moe, valt bijna in slaap. Moeder of vader legt een hand op het [lees verder]

< Terug