Menu

Blader
BOEK

Predikant in de praktijk

Voorgangers over preken en preekvoorbereiding

Premium

Predikant in de praktijk

Voorgangers over preken en preekvoorbereiding

Auteur:
Arjan Berensen

Negentien predikanten uit zes kerkgenootschappen spreken in ‘Predikant in de praktijk’ eerlijk, praktisch en prikkelend over preken en preekvoorbereiding. Elke week investeren predikanten veel tijd en energie in de voorbereiding van de preek. Gemeenteleden zien daar doorgaans weinig van, het is een eenzaam ambacht. In dat proces maakt een voorganger keuzes die samenhangen met de visie op ambt, liturgie en verkondiging. Dit boek wil voorgangers inspireren door uitwisseling van ervaringen en ideeën. Tegelijkertijd leren hoorders van preken meer over de spannende zoektocht die hun voorgangers wekelijks ondernemen. In ‘Predikant in de praktijk’ spreken negentien predikanten uit zes kerkgenootschappen eerlijk, praktisch en prikkelend over preken en preekvoorbereiding. Het boek sluit af met een inhoudelijke reflectie op de reactie van de predikanten door Henk van der Meulen, docent Praktische Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Aan dit boek werkten predikanten van verschillende achtergronden en leeftijden mee: Richtsje Abma, Bert Altena, Karin van den Broeke, Jos Douma, Kees van Dusseldorp, Hilbrand van Eeken, Bert Karel Foppen, Jantine van Iersel-Veenhof, Mirjam Kollenstaart-Muis, Reinier van Kooten, René van Loon, Henk van der Meulen, Hendrik Mosterd, René van der Rijst, Hester Smits, Willem Smouter, Ilonka Terlouw, Frans Willem Verbaas en Jan Wolsheimer.

Drs. Arjan Berensen is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Als theoloog heeft hij zich toegelegd op missionaire homiletiek in de context van een postchristelijke samenleving.

Dit boek in de bibliotheek lezen?

Als lid kan je de boeken in de bibliotheek gratis lezen door in te loggen op jouw account. Nog geen lid? Al voor 4,99 per maand lees je alles op Theologie.nl.

Nieuwe boeken