Aarde

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Pastoraat | Praktische theologie

Landbouwpastoraat in de praktijk: Verlangen naar duurzaamheid

Pastoraatwijzer | Pieter Knijff | Artikel, Overige artikelen | Pastoraat, Samenleving

Albert en Saskia hebben het agrarisch bedrijf van haar ouders overgenomen. Albert heeft eerst tien jaar in een andere bedrijfstak gewerkt en Saskia heeft nog steeds een baan in de verpleging. Beiden hebben ze al wat van de wereld gezien en ze hebben zich goed kunnen oriënteren. Nu had de vader van Saskia aangegeven te […]
Pastoraat | Praktische theologie

Landbouwpastoraat in de praktijk: Crisis op het agrarisch bedrijf

Pastoraatwijzer | Pieter Knijff | Artikel, Overige artikelen | Pastoraat, Samenleving

Dirk en Alida hebben legkippen. De dieren lopen buiten in het grasland en worden gevoerd met voer dat geteeld is volgens de biologische regels. Hiervoor hebben Dirk en Alida gekozen omdat dit het dichtst bij hun hart staat. Dit kunnen ze verantwoorden en ze werken met plezier en overgave.  Bovendien krijgen ze nu de hoogste […]
Prediking

Preekillustraties: Wereld

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Biddag, Dankdag, Zending & werelddiaconaat

Zie ook Preekillustraties: Aarde Illustraties Niets ter wereld is zo radicaal op de wereld gericht als het christelijk geloof met zijn gronddogma’s van de schepping, de incarnatie en het laatste oordeel. A.A. van Ruler De wereld zonder God wordt een hel. Fjodor Dostojewski Het enige alternatief is dan nog aan te nemen dat de wereld […]
Geloof

Het lieveheersbeestje

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Dienen | Diversiteit, Inclusie

Er was eens een koning die zijn land elke jaar mooier wilde maken. Je begrijpt, dat was geen kwade koning. Wat zeg ik, hij was goed, beter en best tegelijk. Nu was die koning zo goed, beter en best dat hij gemakkelijk in zijn eentje zijn land mooier kon maken. Maar hij wilde het niet […]
Bijbelwetenschappen

Twee wijzen van zien: Johannes en Plato

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Theo Witkamp | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Jezus

De evangelist Johannes heeft een eigen versie van het evangelie over Jezus geschreven. Aan alles valt te merken dat hij er diep over nagedacht heeft. Al in de oude kerk noemde men hem daarom ‘de theoloog’. Bij hem zijn de verhalen door een molen gehaald voordat ze op schrift gesteld zijn. De vraag is hoe […]
Bijbelwetenschappen

Een liturgie voor een nieuwe aarde

De eerste dag 2018 | Leo van den Bogaard | Bijbels Theologische Artikelen | Vrede

Bij Genesis 8,1-14 Het zondvloedverhaal is doorspekt met een uitgebreide en verwarrende reeks vermeldingen van maanden en dagen gedurende welke de aarde met water bedekt is en de ark erop ronddrijft. De oudere exegeten hebben getracht hierin helderheid te brengen en zagen in de bronnenscheiding een probaat middel om die reeks te reconstrueren. Door het […]
Bijbelwetenschappen

Waartoe is de mens op aarde?

De eerste dag 2018 | Dick Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Schepping | Relaties

Bij Genesis 2,4-25 Deze perikoop wordt gewoonlijk het ‘tweede scheppingsverhaal’ genoemd, omdat er nader ingegaan wordt op wat in Genesis1,1-2,3 over Gods schepping werd verteld. Daarmee is aan één aspect van deze perikoop recht gedaan, maar wordt wellicht te weinig benadrukt dat dit verhaal ook voorbereidt op wat gaat volgen. Het dakpansgewijs voortgaan is een […]
Prediking

Preekschets Johannes 1:51

Preekwijzer 2018 | Dolf te Velde | Preekschets | Hemel | Epifanie

‘Waarachtig, ik verzeker jullie,’ voegde hij eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’ Johannes 1:51 Schriftlezing: Johannes 1:29-51, Genesis 28:10-22Thema: Dromen met je ogen open Het eigene van deze zondag Op de zondagen na Epifanie volgen we de evangelist Johannes in zijn […]
Prediking

Kindermoment: Zaadjes

Preekwijzer 2017 | Trinette Verhoeven | Kindermoment | Pasen

1 Korintiërs 15: 31 Paulus spreekt over sterven. Later in het hoofdstuk gebruikt hij het beeld van het zaad dat sterft om op te staan. Bij het kindermoment wordt dat beeld gebruikt om over sterven en vrucht dragen te spreken. Om mee te beginnen Neem een zakje zaadjes mee. Stop het in je zak of […]
Bijbelwetenschappen

De goede schepping en de zwakke mens

De eerste dag 2017 | Marise Boon | Bijbels Theologische Artikelen | Schepping, Verlossing, Zegen | Pastoraat

Bij Genesis 1,9-13, Liedboek 83:1.5.6, 2 Korintiërs 11,19-12,9 en Lucas 8,4-15 Gods Woord Vier schriftlezingen, waarvan één gezongen. Gods Woord op heel verschillende wijzen verkondigd. Maar het gaat allemaal om God en mensen. De mens heeft God nodig en God heeft de mens ook nodig. Schepping In het scheppingsverhaal heeft God scheiding tussen dag en […]