Armoede

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Dankdag: om een inclusieve samenleving

De eerste dag 2019 04 | Chris Kors | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Armoede | Dankdag, Kerkelijk jaar

Utopisch nadenken over samenlevingsvraagstukken loopt als een rode draad door de Bijbel heen. Vaak noemen we dit utopische denken dan ‘eschatologisch’ denken, een denken over de laatste dingen. Maar eschatologisch denken is altijd een denken met de hand aan de ploeg.
Bijbelwetenschappen

Om het ware leven

De eerste dag 2019 04 | Marise Boon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Armoede | Navolging

Het onbekommerd genieten van wat je hebt is niet zo vanzelfsprekend en onschuldig als het lijkt. Dat maken de perikopen die voor deze zondag op het leesrooster staan ons wel duidelijk. Het zijn ongemakkelijke teksten voor een gemiddelde Nederlandse kerkganger, die zich toch eerder met de rijken uit deze teksten kan vergelijken dan met de armen.
Bijbelwetenschappen

Werkende armen

De eerste dag 2019 02 | Trinus Hoekstra | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Armoede | Biddag, Kerkelijk jaar

De lezingen uit Kronieken en Lucas gaan over ‘bidden’. Over het je richten tot en je laten richten door God. Op de Biddag voor gewas en arbeid breidt dit ‘bidden’ zich nadrukkelijk uit tot de dimensies van arbeid en economie. Het is natuurlijk niet zo dat deze dimensies in ‘gewone’ diensten niet aan de orde zijn. Je zou kunnen zeggen dat op de Biddag de aandacht ervoor uitdrukkelijk ‘geagendeerd’ wordt.
Prediking

Preekillustraties: Rijkdom

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Armoede, Rijkdom | Zending & werelddiaconaat

De rijke is niet gelukkiger dan hij die genoeg heeft. Onbekend Vreemd: 20 euro lijkt zo veel als je naar de kerk gaat, maar zo weinig als je er mee gaat shoppen. Onbekend Grote schatten brengen grote nood. Zolang ik van het mijne geniet, ben ik rijk. Ik maak me er geen zorgen over hoe […]
Prediking

Preekschets Prediker 1:2

Preekwijzer 2021 | Kees de Groot | Preekschets | Armoede

Tweede zondag van de herfst Prediker 1:2 Lucht en leegte, zegt Prediker,lucht en leegte, alles is leegte. Schriftlezing: Prediker 1:1-11 Het eigene van de zondag In de herfst keert ook de kerk zich vaak wat naar binnen. Pinksteren is inmiddels ver weg, we maken de overgang naar Advent. De lezingen uit Prediker op deze zondag […]
Geloof

De herbergier

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Armoede | Kerkelijk jaar, Kerst

Het geboorteverhaal volgens Lucas kent een sociale kant. In de Lofzang van Maria komt de omkering van hoog en laag, rijke en arm uitdrukkelijk aan de orde. In het geboorteverhaal van Lucas is er voor het kind geen plaats in de herberg. In het verhaal ‘De herbergier’ wordt deze sociale kant van het Kerstevangelie gethematiseerd. […]
Geloof

Een bijzondere nacht

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Armoede | Kerkelijk jaar, Kerst

Het was Kerstnacht, een bijzondere nacht. De sterren twinkelden als kleine speldenknoppen tegen de donkere hemel. Hoog boven het stadje, boven op een berg, stond een groot standbeeld. Het was een beeld van Jezus. Het beeld keek omlaag naar het stadje. Nu zul je zeggen: dat kan niet, een beeld kan niet kijken. Maar ik […]
Geloof

Kerstkransjes

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Armoede, Rijkdom | Kerkelijk jaar, Kerst

Het rijke dorp was weer iets rijker geworden: een prachtige kerstboom. Het was niet alleen de mooiste kerstboom van het land, maar belangrijker nog, de hoogste kerstboom. Dat zagen de mensen in het rijke dorp graag. Kosten noch moeiten waren gespaard voor de kerstboom en het dorp. O ja, en voor het Kind van Kerst […]
Geloof

Waarom de dennenboom groen blijft

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Armoede, Rijkdom | Kerkelijk jaar, Kerst

Eens leefde er in deze streken een man die nog armer was dan een luis. Hoe kon hij zijn vrouw en kinderen voeden? Werk was er nauwelijks. Op een dag rook hij in het bos een heerlijke geur. Deze kwam uit het huis van de baron, waar de kok een pan vol overheerlijk eten bereidde. […]
Geloof

De peetvader

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Armoede, Gerechtigheid, Rijkdom | Advent, Kerkelijk jaar

Het thema gerechtigheid komt aan de orde in de Lofzang van Maria (Lucas 1,45-55). Maria zingt over heersers die van de troon worden geworpen en hongerigen aan wie recht wordt gedaan. Dit verhaal is geïnspireerd op de Lofzang van Maria. Het kan ook worden gebruikt bij profetieën over het Koninkrijk van gerechtigheid, bijvoorbeeld Jesaja 2,2-5 […]