Avondmaal

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Matteüs 26:17-31

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Rolinka Klein Kranenburg | Preekschets | Avondmaal | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Witte donderdag is de eerste van het zogeheten Paas-triduüm, de drie vieringen voorafgaand aan de Paasmorgen. Deze vieringen zijn eigenlijk één. Pas aan het eind van de Stille Zaterdag viering spreken wij na de verkondiging van de opstanding, de zegen uit.
Liturgie | Praktische theologie

Tafelgebeden, heilig avondmaal, maaltijd van de Heer

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie | Avondmaal | Avondmaal

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word 05a: tafelgebed 1-20 05b: tafelgebed 21-31 05c: tafelgebed 32-42 05d: tafelgebed 43-44 Toevoeging aan 05d: Orde van dienst Heilig Avondmaal IV Toevoeging: Tafelgebed pelgrimage Downloads Nederlands, PDF 05a: tafelgebed 1-20 05b: tafelgebed_21-31 05c: tafelgebed 32-42 05d: tafelgebed 43-44 Toevoeging aan 05d: Orde van […]
Prediking

Preekschets Marcus 2:19 – Epifanie

Preekwijzer 2021 | Jan Swager | Preekschets | Avondmaal | Epifanie, Jezus

Epifanie Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen is? Marcus 2:19 Schriftlezing: Marcus 2:18-28 Thema: Leven in het Koninkrijk Liturgisch kader Epifanie in strikte zin gaat over het naar buiten treden van Jezus in de wereld; daartoe worden met name drie gebeurtenissen gerekend die in de evangeliën zijn beschreven: de komst van […]
Liturgie | Praktische theologie

De maaltijd van de Heer

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie | Avondmaal | Avondmaal

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word Niet beschikbaar Downloads Nederlands, PDF Niet beschikbaar Downloads Fries, Word Te downloaden als PDF (zie onderaan deze pagina) Downloads Fries, PDF 07f: It miel fan de Hear
Liturgie | Praktische theologie

Intrede, de heilige Schrift en gebeden

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie | Avondmaal | Avondmaal, Bidden

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word Niet beschikbaar Downloads Nederlands, PDF Niet beschikbaar Downloads Fries, Word Alleen te downloaden als PDF (zie onder) Downloads Fries, PDF 07c: Yntree 07b: De hillige Skrift 07e: Gebeden
Ecclesiologie

Gewone catechismus: Verwachten van Gods nieuwe wereld

Gewone Catechismus 2019 | Theo Pleizier, Arnold Huijgen, Dolf te Velde | Overig | Avondmaal | Avondmaal, Geest, Rituelen

Onderdeel van De Gewone Catechismus – een leerboek voor vandaag Zie ook Gewone catechismus: Tot geluk gedoopt Gewone catechismus: Vertrouwen op God Gewone catechismus: Volgen van Jezus Vraag 78-100: verwachten van Gods nieuwe wereld Deze vragen bestaan uit de volgende onderdelen: 78-83: Door de kracht van de Heilige Geest 84-93: De Kerk, gemeenschap van gelovigen […]
Bijbelwetenschappen

‘Weest dienstbaar aan elkaar’

De eerste dag 2018 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Avondmaal, Dienen | Goede week, Veertigdagentijd

Bij Exodus 12,(1)15-20, Psalmen 81 en Johannes 13,1-15 Vandaag begint wereldwijd in de christelijke kerk(en) de viering van het Paasfeest, op de avond dat Jezus voor het laatst samen met zijn leerlingen ‘aanligt’ voor de maaltijd. In de toenmalige tijdrekening was dat het begin van de vrijdag. Later die nacht zal Jezus gearresteerd worden. Het […]
Prediking

De Maaltijd des Heren in Matteüs 14:13-21

Preekwijzer 2017 | Archibald van Wieringen | Overige artikelen | Avondmaal | Avondmaal

De Maaltijd des Heren komt door heen elk evangelie voor. Vandaag is dat het geval met het verhaal dat bekend staat als ‘de wonderbare broodvermenigvuldiging’. Maar het verhaal focust niet op een zogenaamd doorbreken van onze natuurwetten in een onverklaarbare toename van brood, maar op de theologie van de gemeenschapsmaaltijd die met Jesus de Heer […]
Dogmatiek | Systematische theologie

Een lutherse bijdrage aan de beleving van het avondmaal?

Kerk en Theologie 2017 02 | Leo J. Koffeman | Overige artikelen | Avondmaal | Avondmaal

Een internationaal-oecumenische insteek Enkele jaren geleden koos de Raad van Kerken in Nederland voor een nieuwe insteek in het oecumenisch gesprek over de maaltijd des Heren. In de eerste decennia van de moderne oecumenische beweging had de theologische dialoog over de oude leergeschillen centraal gestaan, later werd voor een invalshoek vanuit de liturgie gekozen, en […]
Bijbelwetenschappen

Verbeelding

De eerste dag 2017 | Jantine Heuvelink | Kindermoment | Avondmaal | Goede week, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,1-11 en Johannes 13,1-15(17) Witte Donderdag In mijn gemeente zijn er zelden kinderen bij een viering op Witte Donderdag. Een speciaal moment voor de kinderen ontbreekt dan ook. Wel is het traditie om de gehele avondmaalsviering aan tafels te zitten. Een creatieve koster zorgt ieder jaar voor verbeelding van de verhalen van Witte […]