Barmhartigheid

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Diaconaat

Mensontwaarding vraagt om ontmoeting

Woord en dienst 2023 02 | Thijs Tromp | Overige artikelen | Armoede | Samenleving

Wat betekent de huidige inflatie voor wie leven op en onder de armoedegrens? Welke rol kunnen kerken spelen bij armoedebestrijding? Thijs Tromp wijst op een paradigmaverandering.
Bijbelwetenschappen

Verheug je – God is barmhartig

De eerste dag 2019 04 | Martin Ruf | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Israël

Onze zondag belicht Gods barmhartigheid, verwijst dus naar de tweede zondag na Pasen, Misericordias Domini, ‘de Goedertierenheid des Heren’ (Psalmen 33:5b). In de oudtestamentische tekst laat de Eeuwige zich in zijn toorn aanspreken op zijn trouw en zijn imago voor de volken. Maar toorn is niet nodig als achtergrond van Gods barmhartigheid. De nieuwtestamentische tekst nodigt uit, zonder over Gods toorn te reppen, om te delen in Gods vreugde. Deze zondag legt dus ook verband met de vierde zondag in de Veertigdagentijd, Laetare, ‘Verheug je’ (Jesaja 66:10).
Bijbelwetenschappen

JHWH ziet naar het hart

De eerste dag 2019 04 | Elly Bakker | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Ziel | Leiderschap

Een waarlijk Shakespeariaans koningsdrama is het wat we de komende weken lezen: het tragische relaas van de nadagen van Israëls eerste koning Saul, gesteld tegenover de komst van zijn opvolger David. Aan spanning en intrige geen gebrek in dit toneelstuk, waarvan deze zondag zich het eerste bedrijf afspeelt.
Bijbelwetenschappen

Wat moet ik doen?

De eerste dag 2019 03 | Marieke den Braber | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Navolging

Het is verleidelijk meteen op het overbekende verhaal van de barmhartige Samaritaan in te gaan. Maar spannender is het om de gedeelten uit Deuteronomium en Lucas naast elkaar te leggen vanuit de vraag die in beide doorklinkt: Wat moet ik doen? Het is een heel actuele vraag, want iedereen loopt vandaag de dag tegen dilemma’s aan.
Bijbelwetenschappen

Nóg eens geprobeerd

De eerste dag 2019 02 | Harry Tacken | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Misschien gaat het vandaag wel over kosten en baten en hoe die met elkaar in evenwicht moeten zijn. God heeft Mozes al eerder geroepen om het volk uit Egypte te leiden. Maar Mozes aarzelt nog steeds en twijfelt heviger dan ooit. Nu waagt God een nieuwe poging. Hij roept Mozes voor de tweede keer. Lukt het nu wel om hem zover te krijgen?
Bijbelwetenschappen

Een tijd van méér

De eerste dag 2019 02 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Bidden

Vasten is een tijd van goede werken doen: daden van gerechtigheid! Die daden van gerechtigheid zijn: aalmoezen geven, bidden en vasten. Jezus noemt deze werken van gerechtigheid met nadruk. Wij moeten ze doen, maar… ‘in het verborgene’. Wonderlijk genoeg moeten wij als goede hoorders (en doeners!) van de Bergrede licht en zout der wereld zijn (Matteüs 5:13-16) én tegelijkertijd werken aan de omgang met God in het verborgene. Zijn die dingen met elkaar in tegenspraak? Neen.
Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Psalm 91:15b – Zieken bezoeken – 1e zondag van de veertigdagen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Harrie de Hullu | Preekschets | Kerkelijk jaar, Pastoraat, Veertigdagentijd

‘… in de nood zal ik bij je zijn…’ Psalm 91:15b Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Het eigene van deze zondag De eerste zondag in de Veertigdagentijd, zes weken voor Pasen, wordt in vrijwel alle leesroosters beheerst door het evangelie van de verzoeking in de […]
Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Psalm 25:6 – Naakten kleden – 2e zondag van de veertigdagen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Marijke Landlust | Preekschets | Kerkelijk jaar, Pastoraat, Veertigdagentijd

‘Gedenk o Heer, uw barmhartigheid’ Psalmen 25: 6 Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – het eigene van deze zondag, Reminiscere Zondag Reminiscere verwijst naar Psalmen 25: 6: ‘Gedenk o Heer, uw barmhartigheid’. In dit vers wordt een beroep gedaan op Gods persoonlijke zorg voor […]
Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Psalm 25:15 – Vreemdelingen onderdak geven – 3e zondag van de veertigdagen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Harrie de Hullu | Preekschets | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

‘Ik houd mijn oog gericht op de HEER’ Psalmen 25:15 Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – het eigene van deze zondag, Oculi De derde zondag van de veertigdagentijd is evenals de tweede genoemd naar een vers uit Psalm 25, nu het vijftiende: ‘Ik houd […]
Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Jesaja 66:10 – Hongerigen eten en drinken geven – 4e zondag van de veertigdagen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Marijke Landlust | Preekschets | Dienen | Kerkelijk jaar, Relaties, Veertigdagentijd

‘Verheugt u …’ Jesaja 66:10 Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – het eigene van deze zondag, Laetare We zitten nu halverwege de vastenperiode. Traditioneel is dit een zondag waarop al een beetje paasfeest gevierd mag worden. Vandaar ook Laetare, wat ‘verheugt u’ betekent, en […]