Bekering

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Kies dan het Leven

De eerste dag 2019 04 | José Vos | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Navolging

Opvallende parallellen tussen de lezingen uit Deuteronomium en Lucas! In allebei gaat het over een nieuw begin. Beide sprekers, Mozes en Jezus, willen de mensen die hen volgen daarop voorbereiden: Mozes het volk van Israël op het leven in een nieuw land; Jezus zijn leerlingen, zijn volk, op een ingrijpend nieuwe leefwijze. ‘Leven’ met een hoofdletter is het perspectief dat beiden bieden. Daartoe moet de Tora worden nageleefd in het nieuwe land, net zoals bij het navolgen van Jezus.
Bijbelwetenschappen

Hartsverandering

De eerste dag 2019 02 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Relaties

‘Keer mij om naar U toe; keer ons toe naar elkaar.’ Wonderlijk hoe goed de lezingen van deze zondag bij elkaar passen. Allebei zijn ze samen te vatten in één woord, kernbegrip in de joods-christelijke traditie: ‘ommekeer’ (Hebr.: tesjoebhah). Of zoals opperrabbijn Jonathan Sacks het noemt in zijn boek Niet in Gods Naam: ‘hartsverandering’, de ‘omkeer’ (Gr.: metanoia) waartoe Johannes de Doper ons oproept aan het begin van het Marcusevangelie.
Bijbelwetenschappen

Gered uit de macht van de dood

De eerste dag 2019 01 | Hein Jan van Ogtrop | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Navolging

‘In het sterfjaar van koning Uzzia’: een aankondiging die meer is dan een tijdsbepaling. Het ancien régime moet verdwijnen. Er is een andere wereldorde op komst! Hoor maar: ‘toen zag ik [Jesaja,] de Heer zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem (…) en riepen elkaar toe: Heilig, heilig, heilig is de Heer der heerscharen, de hele aarde is vol van zijn heerlijkheid’ (Jesaja 6:1-3).
Prediking

Red je leven door standvastigheid

Wessel H. ten Boom | Preek | Bekering, Verlossing | Eeuwigheidszondag

Preek bij Maleachi 3:19-24 en Lucas 21:5-19 Gehouden in Didam, op 24 november 2019, Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Gemeente van onze Heer, Zowel het Oude als het Nieuwe Testament spreekt over wat we noemen ‘het einde der tijden’. Beide teksten die we vanochtend hebben gehoord gaan erover. Het is moeilijk hierover te preken, […]
Prediking

Preekillustraties: Wedergeboorte

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Bekering, Wederkomst

Evenmin als zijn geboorte kan de mens zijn wedergeboorte voorbereiden. E.J. Beker/J.M. Hasselaar Het is een geweldig ding, als de Geest de schepping nog eens ter hand neemt. O. Noordmans Wij hebben de dag onzer geboorte niet achter ons, maar vóór ons: de wedergeboorte. O. Noordmans
Praktische theologie | Prediking

Preekschets Marcus 1:14,15

Areopagus IZB 2021 | Bert Karel Foppen | Preekschets | Bekering | God

Marcus 1:14,15 Schriftlezingen Marcus 1 vers 1-20, Galaten 4 vers 1-7. Waarom deze tekst? De eerste maanden van het jaar wordt – terecht – vaak uit de evangeliën gelezen. We volgen Jezus ‘van de wieg tot het graf’. We luisteren naar zijn woorden, kijken naar zijn wonderen en genezingen. Al deze woorden en tekenen zijn […]
Bijbelwetenschappen

God maakt een nieuw begin

De eerste dag 2021 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Verbond | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 63,19b-64,8, Psalm 85 en Marcus 13,24-37 Een aantal jaren terug had ik een bespreking voor de dienst van Eerste Advent. De ontzetting die uit Jesaja en Marcus sprak, vond zijn weg naar de aanwezigen. Onomwonden werd gemeld dat wat er werd aangezegd juist in deze tijd gebeurde. Eén jaar daarvoor waren de aanslagen […]
Bijbelwetenschappen

Over alle mensen uitgegoten

De eerste dag 2014 | Margit van Tuijl | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Openbaring, Zegen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Bij Handelingen 2,1-24 ‘Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.’ Wie zijn deze ‘allen’? Zijn dit allen die in het bovenvertrek verblijf hielden (Rand. 1,13): de leerlingen, samen met de vrouwen, Maria en de broers van Jezus? Is dit de groep van ongeveer honderdtwintig mensen waarover gesproken wordt (Rand. 1,15)? […]
Prediking

Preekschets Handelingen 2:11b – Pinksteren

Preekwijzer 2019 | Jan-Willem Wind | Preekschets | Bekering | Geest, Pinksteren

…Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Handelingen 2:11b Schriftgedeelte: Handelingen 2: 1-13 Het eigene van de zondag Op de 50e dag na de opstanding van Jezus doet God wat Hij bij monde van profeten (bijvoorbeeld Joël 2) al eeuwenlang beloofd heeft: de uitstorting van de Heilige Geest op […]
Geloof

De waakhond

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Bekering | Navolging

Lang geleden was er een heer die een prachtige boerderij had. Hij verbouwde er aardappelen, wortels, andijvie en, als hij er zin in had, appelmoeslollies. Hoe hij dat deed, weet ik niet maar ze waren erg lekker. Op een dag moest de heer op een verre reis. Hij zei tegen zijn waakhond dat hij goed […]