Blijdschap

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Filippenzen 3:8

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Jan Swager | Preekschets | Vertrouwen | Kerk in de wereld

De zomer, de periode ná Pinksteren en vóór de start van een nieuw seizoen, kan benut worden om stil te staan bij het leven van de gemeente. De nieuwtestamentische brieven geven genoeg stof tot overdenken. De brief aan de Filippenzen biedt aanknopingspunten om zowel de vreugde als de zorgen die in de christelijke gemeente leven, aan de orde te stellen.
Bijbelwetenschappen

‘Daarom heeft God Hem hoog verheven’

De eerste dag 2019 02 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

We komen dichter bij het lijden, het sterven en de opstanding van onze Heer. We bedenken hoe wij graag doodlopende wegen gaan, niet achter de Heer aan naar het leven. Vandaag mogen we al over de dood heen de verrezen Christus zien. Wij hoeven niet meer voor onszelf te leven, ‘maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en opgewekt’ (2 Korintiërs 5:15). In 2 Kronieken gaan Juda en Jeruzalem ten onder, maar de gedeporteerden zullen terugkeren en Jeruzalem wordt hersteld. Psalmen 34, een acrostichon met het hele ABC van het geloof, zingt: ‘de Heer laat mensen veilig bij zich schuilen.’ De synagoge bidt het wekelijks. De verloren zoon mag schuilen bij zijn vader.
Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Jesaja 66:10 – Hongerigen eten en drinken geven – 4e zondag van de veertigdagen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Marijke Landlust | Preekschets | Dienen | Kerkelijk jaar, Relaties, Veertigdagentijd

‘Verheugt u …’ Jesaja 66:10 Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – het eigene van deze zondag, Laetare We zitten nu halverwege de vastenperiode. Traditioneel is dit een zondag waarop al een beetje paasfeest gevierd mag worden. Vandaar ook Laetare, wat ‘verheugt u’ betekent, en […]
Prediking

Preekschets Jesaja 52:7-10 – Kerstdag

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Kerst

Schriftlezingen: Jesaja 52,7-10, Psalmen 98, Hebreeën 1,1-12, Johannes 1,1-14 Aanwijzingen voor de liturgie Wie in de afgelopen weken ieder zondag een kaars heeft aangestoken kan de brandende kaarsen op het kerstfeest laten staan. Ze branden dan al voor de dienst. Het aansteken van steeds een volgende kaars en het aftellen naar kerst is op de […]
Prediking

Preekschets bij Jesaja 65:17-25 – 3e zondag van Advent

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Advent

Schriftlezingen: Jesaja 65: 17-25, Psalmen 126, 1 Tessalonicenzen 5,12-24, Johannes 3,22-30 Het eigene van de zondag De derde Adventszondag wordt Gaudete genoemd, Wees blij. Dat is ontleend aan Filippenzen 4: 4-5, de introïtusantifoon. Deze zondag is een moment om de duisternis wat extra te laten oplichten. De liturgische kleur paars licht vandaag even op naar […]
Praktische theologie | Prediking

Insiders en outsiders

Areopagus IZB 2021 | Kees van Ekris | Homiletische Artikelen | Ziel | Kerst

Bonhoeffer adviseerde op Finkenwalde om de kerstpreek een maand voor kerst al gereed te hebben. Dat voorkomt dat je meegesleept wordt door allerlei sentiment, aldus Bonhoeffer. December is inderdaad ook een meeslepende maand, meeslepend naar allerlei soorten van stemming en emotie. In dit korte artikel overdenken we enkele homiletische spanningsvelden die zich aandienen in de […]
Praktische theologie | Prediking

Preekschets Psalm 150 – Oudjaar

Areopagus IZB 2021 | Kees van den Berg | Preekschets | Dienen | God, Jaarwisseling, Muziek

Inventio Rond de jaarwisseling spelen Psalmen een belangrijke rol. Psalm 90 is zelfs al heel lang de ‘oudjaarspsalm’ en Psalm 91 de ‘nieuwjaarpsalm.’ Maar er zijn ook andere Psalmen te vinden voor deze dagen. Juist rond zo’n scharniermoment van de overgang van een oud naar een nieuw jaar, bieden de boodschap en de spiritualiteit van […]
Bijbelwetenschappen

Wijn

Symbolen in de Bijbel 2021 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Avondmaal | Israël

Over het tijdstip waarop mensen voor het eerst tot ontdekking kwamen dat uit druiven wijn gemaakt kon worden, is niets met zekerheid te zeggen. Het gebeurde in ieder geval lang geleden. In het verhaal van Genesis over Noach wordt verteld dat hij na de zondvloed te hebben overleefd een landman werd en een wijngaard plantte. […]
Geloof

De bloemenkweker uit Naïn

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Opstanding | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Het verhaal ‘De bloemenkweker uit Naïn’ is een fantasie over het leven van de opgewekte jongeling (Lucas 7,11-17) na zijn terugkeer in het leven. De nadruk ligt op de verwondering en de vreugde als reactie op het mysterie van het leven en de overwinning op de dood. Er bestaat een bijzonder verhaal, dat zo bijzonder […]
Geloof

Hoe de aarde Pasen viert

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Hemel | Kerkelijk jaar, Pasen

Pasen valt in het voorjaar, de tijd waarin de bloemen weer opkomen en bladeren en bloesems aan de bomen verschijnen. De natuur onderstreept als het ware de paasboodschap van de overwinning van het leven op de dood. Dit motief ligt verwerkt in het volgende verhaal. Het was weer Pasen. De mensen vierden dat Jezus was […]