Discipel

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Op vredesmissie

De eerste dag 2019 03 | Wouter van Voorst | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Missionair | Kerk in de wereld, Zending

Zijn we nog missionair, of is inmiddels de missiemoeheid toegeslagen? Dan is de lezing uit Lucas een ongenode gast. Jezus zendt zeventig mensen vooruit. Hij gebiedt ons te bidden om meer: ‘Bidt dan de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzendt in zijn oogst’ (10:2). Voor ‘uitzenden’ of ‘sturen’ staat letterlijk: uitwerpen. Dat weinig zachtzinnige woord hoor je meestal als het gaat om demonen die eruit gesmeten worden. Maar misschien is het voor missiemoede mensen soms wel net zo nodig uit de onwillige schuchterheid gewórpen te worden, de oogst in.
Prediking

Preekillustraties: Navolging

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Navolging

Met God maak je geen pas op de plaats, maar bewandel je een weg. D. Bonhoeffer Als je een roos van Christus bent, weet dan dat jouw wandel onder de doornen moet zijn. M. Luther Wie blijft in Gods liefde gaat niet de voorgeschreven weg die door de wereld als voortreffelijk wordt gezien, maar hij […]
Ecclesiologie

Gewone catechismus: Volgen van Jezus

Gewone Catechismus 2019 | Theo Pleizier, Arnold Huijgen, Dolf te Velde | Overig | Jezus, Navolging

Onderdeel van De Gewone Catechismus – een leerboek voor vandaag Zie ook Gewone catechismus: Tot geluk gedoopt Gewone catechismus: Vertrouwen op God Gewone catechismus: Verwachten van Gods nieuwe wereld Vraag 47-77: Volgen van Jezus Deze vragen bestaan uit de volgende onderdelen: Geloven in Jezus Christus (47-62) Hoe Jezus volgen gelukkig maakt (de ‘Tien geboden’, 63-77) […]
Praktische theologie | Prediking

Preekschets Marcus 16:6,7

Areopagus IZB 2021 | Paul Visser | Preekschets | Opstanding | Navolging, Pasen, Relaties

Inleiding Gevraagd om een schets voor een Paaspreek te leveren, begon ik Markus 16 te lezen. Al eerder had ik het plan om in de kerkdienst, waarin ook een aantal mensen belijdenis doen, te preken over de verzen 6 en 7: Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de […]
Ecclesiologie

Preekschets Johannes 4:31-38

Areopagus IZB 2021 | Zegert de Graaf | Preekschets | Missionair | Missionaire gemeente, Navolging

Wat me trof in dit ‘missionaire intermezzo’ is, dat de gemeente door het geloof betrokken is bij het missionaire werk van de Vader en de Zoon. Dat verhindert de preek te laten opgaan in missionaire vuistregels of een vermoeiende ‘oproep’. Het zorgt voor een heilige vanzelfsprekendheid: de gemeente kan niet anders! Voor een grote ontspannenheid: […]
Bijbelwetenschappen

Over alle mensen uitgegoten

De eerste dag 2014 | Margit van Tuijl | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Openbaring, Zegen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Bij Handelingen 2,1-24 ‘Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.’ Wie zijn deze ‘allen’? Zijn dit allen die in het bovenvertrek verblijf hielden (Rand. 1,13): de leerlingen, samen met de vrouwen, Maria en de broers van Jezus? Is dit de groep van ongeveer honderdtwintig mensen waarover gesproken wordt (Rand. 1,15)? […]
Praktische theologie | Prediking

1. Een methode van preekvoorbereiding

Als een leerling leren preken 2021 | Gerrit Immink | Artikel, Homiletische Artikelen | Navolging

1. Inleiding De preek is nog steeds een veelbesproken onderdeel van de kerkdienst. Kerkgangers steken hun mening over de preek meestal niet onder stoelen of banken en predikanten vinden de preek zo belangrijk, dat ze wekelijks enkele dagdelen aan de voorbereiding ervan besteden. In het kerkelijk leven neemt de preek nog steeds een belangrijke plaats […]
Prediking

Preekschets bij Johannes 21:6 – doop

Preekwijzer 2018 | Yvette Pors | Preekschets | Doop, Jezus, Navolging, Pastoraat

Gooi het net aan stuurboord uit, dan lukt het wel. Schriftlezing: Johannes 21:1-14 Vooraf Het is feest, want er wordt gedoopt! Dat is toch de grondgedachte van de meeste mensen bij het lezen van de aankondiging van een doopviering. Toch kan juist in zo’n kerkdienst veel gevoeld worden van wat niet is of had moeten […]
Bijbelwetenschappen

Geroepen zijn: horen, navolgen en dienen

De eerste dag 2018 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Navolging

Bij 1 Samuel 3,1-10(18) en Marcus 1,14-20 Geroepen worden, geroepen zijn, roeping – het zijn zwaarbeladen termen. De jonge Samuel draagt de last van de verwachting van zijn ouders, van Eli, van een heel volk op zijn smalle schouders. Voorlopig lijkt hij er nog vrij onbevangen mee om te gaan, nog niet gebukt onder de […]
Liturgie | Praktische theologie

Preekschets 1 Petrus 3:15b: christen-zijn op je werk

Centrum voor geloof en werk 2017 | Ruilof van Putten | Preekschets | Dienen | Dankdag, Kerkelijk jaar

Preekschets voor de zondag na Dankdag: “Christen-zijn op je werk” Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Schriftlezing: 1 Petrus 3:13-18 Zie ook Andere preekschetsen voor de zondag ‘Christen-zijn op je werk’ van Centrum voor geloof en werk Het eigene van de […]