Dood

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Johannes 11:21

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Rein Bos | Preekschets | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Lazarus' opwekking door Jezus heeft een teken-karakter, een ander karakter dan Jezus' opstanding. Het kan ter voorbereiding op Pasen goed gelezen worden om het reliëf dat Pasen vervolgens biedt, goed te doorleven. Rein Bos levert hiervoor een mooie preekaanzet.
Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Psalm 43:1 – Begraven van de doden – 5e zondag van de veertigdagen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Harrie de Hullu | Preekschets | Kerkelijk jaar, Levenseinde en rouw, Overlijden, Veertigdagentijd

‘Verschaf mij recht.’ Psalmen 43: 1 Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – het eigene van deze zondag, Judica Na de blije zondag ‘Laetare’ met de overvloed van het broodwonder maken we op de laatste twee zondagen de beweging naar de lijdensgeschiedenis: de passiezondagen. De […]
Prediking

Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie bij Marcus 3:4

Preekwijzer 2021 | Marinus Beute | Preekschets | Epifanie, Jezus, Levenseinde en rouw, Overlijden

Aan de anderen vroeg hij: ‘Wat mag men op sabbat doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?’ Maar ze zwegen. Marcus 3:4 Schriftlezing: Marcus 2:23-3:6 Overige lezingen: Deuteronomium 30:11-20 Thema: Levensbedreigend Zie ook Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie bij Marcus 3:34 Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie […]
Prediking

Goedehandelande

Preekwijzer 2020 | Stephan de Jong | Overig | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Een verhaal voor de Laatste zondag van het kerkelijk jaar (Eeuwigheidszondag), Gedachteniszondag of Allerzielen Ze zouden de reis van hun leven gaan maken. Vol verwachting gingen ze aan boord. De vrouwen, mannen en kinderen werden door de kapitein en de kapiteinsvrouw hartelijk ontvangen op hun zeilschip. Ze hoopten op een mooie reis over de wereldzeeën. […]
Praktische theologie | Prediking

Preekvoorbereiding Goede Vrijdag Matteüs 27:45-56

Areopagus IZB 2020 | Sjaak van den Berg | Preekschets | Lijden | Goede Vrijdag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Schriftlezing: Matteüs 27: 45-56 Deze preekvoorbereiding maakt deel uit van het project ‘Samen preken in de lijdenstijd 2020’ van IZB-Areopagus. In het kader van de bijzondere situatie door de corona-pandemie stelt IZB-Areopagus het materiaal van dit project kosteloos beschikbaar. Een begeleidende brief (van Kees van Ekris, studieleider van Areopagus) en een link naar het volledige […]
Prediking

Preekschets 1 Thessalonicenzen 4:14

Preekwijzer 2019 | Rinze Nieuwenhuis | Preekschets | Eeuwigheidszondag, Jezus, Levenseinde en rouw, Overlijden

Laatste zondag van de voleinding of Eeuwigheidszondag of Laatste zondag van het kerkelijk jaar Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. 1 Tessalonicenzen 4:14 Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4:13-18 Zie ook Preekschets 1 […]
Prediking

Preekschets 1 Thessalonicenzen 1:10

Preekwijzer 2019 | Rinze Nieuwenhuis | Preekschets | Hemel | Jezus, Levenseinde en rouw, Overlijden

Voorlaatste zondag van de voleinding …en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel: Jezus, die Hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel. 1 Tessalonicenzen 1:10 Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 1 Zie ook Preekschets 1 Thessalonicenzen 4:14 Het eigene van de zondag De zondagen van de voleinding […]
Prediking

Preekillustraties: Verdriet

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Lijden, Verdriet | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Gemeenschap is voorwaarde voor verdriet; geen gemeenschap – geen verdriet. W. ter Horst Zoals het voor joodse vrouwen een schande was om kinderloos te blijven, zo zou het voor een christen een schande moeten zijn om zonder tranen te blijven, die net als kinderen een gave Gods zijn. Sören Kierkegaard Niemand kan worden getroost, die […]
Ecclesiologie

Gewone catechismus: Verwachten van Gods nieuwe wereld

Gewone Catechismus 2019 | Theo Pleizier, Arnold Huijgen, Dolf te Velde | Overig | Avondmaal | Avondmaal, Geest, Rituelen

Onderdeel van De Gewone Catechismus – een leerboek voor vandaag Zie ook Gewone catechismus: Tot geluk gedoopt Gewone catechismus: Vertrouwen op God Gewone catechismus: Volgen van Jezus Vraag 78-100: verwachten van Gods nieuwe wereld Deze vragen bestaan uit de volgende onderdelen: 78-83: Door de kracht van de Heilige Geest 84-93: De Kerk, gemeenschap van gelovigen […]
Liturgie | Praktische theologie

Uitvaart en rouw

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2019 | Redactie | Liturgie | Levenseinde en rouw, Overlijden

Onderdeel van Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap Downloads Nederlands, RTF 81 Uitvaart en rouw titelblad 81A Inleiding blz. 879-885 81B Toelichting blz. 887-904 82 Orden voor uitvaart en rouw titelblad 82A1 Avondgebed (dagelijks) – in kleine kring rond de gestor 82A2 Avondgebed (dagelijks) – in kleine kring rond de gestor 82A3 Avondgebed rond de gestorvene […]