Doop

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets voor Pinksteren bij Handelingen 19:2b

Preekwijzer 2021 | Marleen Bloklander-de Jong | Preekschets | Doop, Geest, Pinksteren

Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.’ Handelingen 19:2b Schriftlezing: Handelingen 19:1-7 Het eigene van de zondag Pinksteren, de vijftigste Paasdag is de afsluiting van de Paastijd. Het is Pasen in al zijn volheid. Met Pinksteren doordringt het nieuwe leven dat Christus bracht met zijn opstanding, alle […]
Prediking

Preekschets Exodus 14 – Paasnacht of Paasmorgen

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Redactie | Preekschets | Doop, Kerkelijk jaar, Pasen

Schriftlezingen: Paasnacht o.a. Exodus 14 en Lucas 24: 1-10(11) Paasmorgen: Exodus 14 en Matteüs 28 Het eigene van het Paasfeest Pasen is het grote feest van de christelijke kerk. Christus is opgestaan. De dood is overwonnen, het nieuwe leven met Christus begint. De oudste christelijke paasviering vond plaats in de nacht. Er werd gevast, gelezen […]
Prediking

Preekschets Efeziërs 5:8b – Vierde zondag in de veertigdagentijd

Preekwijzer 2020 | Alida Groeneveld | Preekschets | Doop, Veertigdagentijd

Ga de weg van de kinderen van het licht. Efeziërs 5:8b Schriftlezing: Efeziërs 5:8-14 Het eigene van de zondag en de veertigdagentijd Deze zondag valt in het midden van de veertigdagentijd. De naam Laetare is ontleend aan Jesaja 66:10a en betekent ‘verheugt u’. Midden in de tijd van voorbereiding op Pasen licht het aankomende feest […]
Ecclesiologie

Gewone catechismus: Tot geluk gedoopt

Gewone Catechismus 2019 | Theo Pleizier, Arnold Huijgen, Dolf te Velde | Overig | Doop, Rituelen

Onderdeel van De Gewone Catechismus – een leerboek voor vandaag Zie ook Gewone catechismus: Vertrouwen op God (vraag 13-46) Gewone catechismus: Volgen van Jezus (vraag 47-77) Gewone catechismus: Verwachten van Gods nieuwe wereld (vraag 78-100) Neem een (proef)abonnement op PreekWijzer om vraag 13-100 ook te kunnen lezen. Tot geluk gedoopt 1 Waarin vind jij je […]
Praktische theologie | Prediking

Preekschets Romeinen 6:11

Areopagus IZB 2021 | Paul Visser | Preekschets | Lijden, Opstanding | Doop, God, Levenseinde en rouw, Overlijden, Pasen

Zo dient u uzelf ook te beschouwen als dood voor de zonde, maar voor God levend in Christus Jezus – Romeinen 6:11 Schriftlezingen Psalm 119:25-32; Jer. 31:31-34; Rom. 6:1-14 Het eigene van de zondag In de weken na Pasen is het goed om nadrukkelijk stil te staan bij de betekenis en de gevolgen van de […]
Bijbelwetenschappen

Over alle mensen uitgegoten

De eerste dag 2014 | Margit van Tuijl | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Openbaring, Zegen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Bij Handelingen 2,1-24 ‘Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.’ Wie zijn deze ‘allen’? Zijn dit allen die in het bovenvertrek verblijf hielden (Rand. 1,13): de leerlingen, samen met de vrouwen, Maria en de broers van Jezus? Is dit de groep van ongeveer honderdtwintig mensen waarover gesproken wordt (Rand. 1,15)? […]
Dogmatiek | Systematische theologie

15. Watermerk

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Verbond | Doop, Rituelen

De uitvoerigheid van de Heidelbergse Catechismus als het gaat over de doop is begrijpelijk, gezien de context toen. Intussen is de betekenis en de rijkdom van de doop er niet minder op geworden. Daarom in dit hoofdstuk van ‘Goed gelovig’ vier leerdiensten waarin het belangrijkste benoemd wordt. Met toegevoegd een leerdienst over opvoeding, die in […]
Prediking

Preekschets bij Johannes 21:6 – doop

Preekwijzer 2018 | Yvette Pors | Preekschets | Doop, Jezus, Navolging, Pastoraat

Gooi het net aan stuurboord uit, dan lukt het wel. Schriftlezing: Johannes 21:1-14 Vooraf Het is feest, want er wordt gedoopt! Dat is toch de grondgedachte van de meeste mensen bij het lezen van de aankondiging van een doopviering. Toch kan juist in zo’n kerkdienst veel gevoeld worden van wat niet is of had moeten […]
Liturgie | Praktische theologie

Kringviering: De doop van Jezus

Kringvieringen (PKN) 2018 | Evi de Vries-Baarlink | Complete Liturgie Kringviering | Heilig, Verbond | Doop, Epifanie, Kerkelijk jaar, Rituelen

Bij Lucas 3:15-16 en 21-22 Beoogde datum: 13-1-2019 Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering Thema: Dopen als een bemoedigend teken van Gods liefde Zie ook: Register kringvieringen Download Dit bestand in Word Uitgangspunten bij thema en teksten Op deze tweede zondag in het nieuwe jaar staat de doop van Jezus door Johannes centraal. De doop van […]
Liturgie | Praktische theologie

Kringviering: Een geschenk van verre vreemden

Kringvieringen (PKN) 2018 | Paul van der Harst | Complete Liturgie Kringviering | Discriminatie | Doop, Epifanie, Jezus

Downloads Dit document in Word Zie ook Register Kringvieringen Bouwstenen voor een viering bij ditzelfde thema Beoogde datum: 07-01-2018 Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering Bij: Psalm 72 en Matteüs 2: 1 – 12 Uitgangspunten bij het thema Het onverwachte bezoek van de ‘wijzen uit het Oosten’ geeft de onrust aan waarmee Matteüs het leven van […]