Drie-eenheid

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Verrukkelijke afstemming en verbondenheid

De eerste dag 2019 | Henk Schoon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Kerkelijk jaar, Trinitatis

Het Hebreeuwse woord voor wijsheid is chokhmah (Gr.: sofia). Naar haar aard is wijsheid niet louter kennis of wetenschap, maar een werkwoord. Haar kunnen of weten is erop gericht om iets tot stand te brengen. Wijsheid vertalen als bekwaamheid of bedrevenheid kan daarom ook. In Spreuken 8 gaat de wijsheid dan ook vooraf aan het tot stand brengen der dingen. Nog vóór zijn werken schiep de Heer mij, zegt de Wijsheid (8:22).
Prediking

Preekschets voor zondag Trinitatis – bij 2 Korintiërs 13:13

Preekwijzer 2021 | Alida Groeneveld | Preekschets | Vrede, Zegen

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen. 2 Korintiërs 13:13 Schriftlezing: 2 Korintiërs 13:11-13 Het eigene van de zondag Deze zondag heet Trinitatis of zondag van de Drie-eenheid. Van de kerkelijke feesten is dit het minst bekende feest. De hervormer […]
Liturgie | Praktische theologie

Tijdeigen Trinitatis

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word Trinitatis, Zondag van de heilige Drie-eenheid, Eerste zondag na Pinksteren Zondagen na Trinitatis Downloads Nederlands, PDF Trinitatis Zondagen_na_trinitatis Downloads Fries, Word 06b (Trinitatis – Trettjinde snein fan ’e simmer) Downloads Fries, PDF 06b (Trinitatis- Trettjinde snein fan ‘e simmer)
Ecclesiologie

Gewone catechismus: Vertrouwen op God

Gewone Catechismus 2019 | Theo Pleizier, Arnold Huijgen, Dolf te Velde | Overig | Geloofsbelijdenis | Bidden, God

Onderdeel van De Gewone Catechismus – een leerboek voor vandaag Zie ook Gewone catechismus: Tot geluk gedoopt Gewone catechismus: Volgen van Jezus Gewone catechismus: Verwachten van Gods nieuwe wereld Vraag en antwoord 13-46 Deze vragen en antwoorden zijn onderverdeeld in: 13-17 Wat is geloven? 18-23 Geloven in de Drie-ene God (Apostolicum) 24-30 God de Schepper […]
Prediking

Preekschets bij NLB 706 – Trinitatis

Preekwijzer 2018 | Marleen Bloklander-de Jong | Preekschets | Geest, Jezus

Zondag Trinitatis Dans mee met Vader, Zoon en Geest NLB 706 uit Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk Zie ook Kindermoment & tienermoment bij Zondag Trinitatis (specifiek bij deze preekschets passend) Het eigene van de zondag Vandaag is het de eerste zondag na Pinksteren, zondag Trinitatis, Drievuldigheidszondag. Na het vieren van alle kerkelijke […]
Bijbelwetenschappen

Over God

De eerste dag 2017 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | God

Over God Bij Exodus 34,4-9 en Matteüs 28,16-20 Een poging om God onder woorden te brengen kan nooit uitputtend zijn en levert soms wonderlijke woordcombinaties op. De ‘allerheiligste Drievuldigheid’ is echter een beknopte omschrijving, een basis voor het spreken over God. De woorden ‘in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest’ […]
Bijbelwetenschappen

De geliefde, uitverkoren Zoon

De eerste dag 2017 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Verlossing, Zegen | Jezus

De geliefde, uitverkoren Zoon Bij Jesaja 42,1-7(9) en Matteüs 3,13-17 In het Matteüsevangelie noemt God zijn Zoon, in wie Hij een welbehagen heeft ‘de geliefde’ (Gr.: ho agapètos). De tekst waar deze woorden naar lijken te verwijzen is Jesaja 42,1. Daar noemt God zijn Zoon in wie Hij een welbehagen heeft ‘de uitverkorene’ (ho eklektos […]
Prediking

Preekillustraties: Drie-eenheid

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekillustraties | Geest, God, Jezus

Door een heel eigen voorstellingswijze van de waarheid openbaren zich alle drie de personen van de allerheiligste Drie-eenheid samen, in een gloed die de geest verlicht als een wolk van duizelingwekkend licht. De drie personen zijn van elkaar onderscheiden, een wonderbare kennis wordt aan de ziel geschonken, waardoor zij als zekerste waarheid ziet hoe deze […]
Prediking

Preekschets Numeri 24:9 – 2e zondag na Trinitatis

Preekwijzer 2016 | Melle Oosterhuis | Preekschets | Zegen

Tweede zondag na TrinitatisNumeri 24:9 en 17 Gezegend wie u zegent, vervloekt wie u vervloekt (vers 9). Wat ik zie is niet in het heden, wat ik waarneem is niet nabij. Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël (vers 17). Schriftlezing: Numeri 24:1-9 Het eigene van de zondag Met de uitstorting van […]
Prediking

Preekschets Numeri 23:1 – 1e zondag na Trinitatis

Preekwijzer 2016 | Melle Oosterhuis | Preekschets | Seculariteit

Eerste zondag na TrinitatisNumeri 23:23 Voortekens lezen is Jakob vreemd, van waarzeggerij houdt Israël zich ver; God zelf spreekt tot Jakob, op zijn eigen tijd, God zelf zegt tegen Israël wat hij bewerken zal. Schriftlezing: Numeri 23:1-24Thema: Leven bij het woord Het eigene van de zondag Met de uitstorting van de Heilige Geest is de […]